logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/76/2006/br

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, działając na podstawie przepisów: art. 14 a § 1 i 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 83 ust. 1 pkt 24, ust. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-3/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2006r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-4/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2006r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-207/05/02/RL

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/6/2006

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 10.11.2005 r., o udzielenie interpretacji co do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-404/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 26.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu dnia 27.09.2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-405/IV/2005/JD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 26.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu dnia 27.09.2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-258/IV/2005/JW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 16.06.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.06.2005r.) o ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO.XV/443/59/357/VAT/JB/05

  Pismem z dnia 03.06.2005r. , podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny : Sp z o o. zawarła w dniu 15 kwietnia 2004r. kontrakt z firmą X z siedzibą w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-I-32/05

  Zgodnie z art.27 ust.2 pkt 3 lit.d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.), w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeże... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1368/2005/ADB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), art. 15 ust. 1, art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d, art. 28 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1308/2005/ADB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), art. 83 ust. 1 pkt 25, art. 83 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r nr 54 poz. 535 z późn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2-448/I/616/04

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) po zweryfikowaniu informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej zawartej w piśmie Nr PP/443-95/04 z dnia 11.10. 2004 roku na złożone zapytanie w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/9/05, (1025_POS_11_13_9)

  W dniu 28.02.2005 r., do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Przedmiot żądan... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84/04

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 19.10.2004 r., tj. do dnia wejścia w życie ro... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2041/04/CIP

  Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług polegających na uszlachetnianiu i przerobie towarów. Towar, który podlega usłudze sprowadzany jest z Norwegii na polski obszar celny przez firmę z siedzibą w Redzie, a następnie przekazywany... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-140/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. (data wpływu do tutejszego organu 16.09.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a §... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-51/04/AM

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 04.05.2004r. (data złożenia w tutejszym ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-147/13/04

  W odpowiedzi na pismo informuje się, iż:w myśl art.12 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podlegające opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ich przemieszczenia przez podatnika podatku od wartości do... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1/0710-VAT/973/2004EL

  W odpowiedzi na pismo (bez numeru) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, Działając na podstawie p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/25/04

  Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx uprzejmie i... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/78/04

  Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2004r.) informuje, że w przedstawionym stanie faktycznym Spółk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-83/04/IG

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2004 r., w sprawie udzielenia informacji w przedmiocie opodatkowania i rozliczenia wykonanych w miesiącu kwietniu 2004 r. usług przerobu uszlachetniającego, na rzecz polskiego zleceniodawcy, który dokon... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-57/04/AgM

  Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443-49/04

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 30 czerwca 2004 r. (data wpływu do organu podatkowego 01 lipca 2004 r.) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, informuje. Stan prawny Podatnik... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/82/2004

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) w odpowiedzi na złożone w dniu 30.06.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 07.07.2004 r. (wpływ do tut. organu 08.07.200... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DV-II-443-46/04

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytania Agencji Celnej „...” zawarte w piśmie z dnia 28 maja 2004 r. w zakresie podatku od towarów i usług – działając zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-13/PP/443-9/04

  Określając stawkę podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług, należy określić – miejsce świadczenia dla danej usługi. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11,03,2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U nr 54 poz. 535), który mówi, iż w przypadk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-26/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że:I.Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-35/04

  Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 21.06.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu 30.06.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/33/2004

  Wytworzenie towarów z materiałów powierzonych podatnikowi kwalifikuje się jako świadczenie usług i opodatkowuje w miejscu faktycznego ich wykonania. Usługami takimi będą zatem usługi tzw. przerobu uszlachetniającego. Usługi te polegają na poddaniu towaru na obszarze celnym Wspólnoty,... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-UE.443/3/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPP/443-45/04

  W odpowiedzi na zadane w piśmie z dnia 04.05.2004r. zapytanie dotyczące wskazania właściwej stawki podatku VAT według stanu obowiązującego na gruncie ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) dla sprzedaży p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-8/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu w związku z pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26.03.2004 r. nr PP-077/SIP/79/04 przesyła uzupełnienie do udzielonej w dniu 27.02.2004 r. informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego w piśmie z dnia ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III 4481-94/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2004 r. (wpływ do Urzędu 19.04.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głownie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-10/04

  Na podstawie § 7 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia. Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) Spółce przysługuje zwrot podatku zapłaconego od importu towarów objętyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-38/04/CIP/05

  Odzieżowa Spółdzielnia Pracy jest eksporterem usług polegających na przerobie uszlachetniającym. Spółdzielnia sprowadza bezpośrednio na polski obszar celny towary objęte procedurą uszlachetnienia czynnego, sama dokonuje przerobu i wywozi towary zgodnie z przepisami celnymi. Ocena pra... Czytaj więcej >