logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-3/07/ZG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-70/121b/76/07/BB

  STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnicy zobowiązani są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/07

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie:art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.),art. 86 ust. 1 i ust. 5c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/2387/GK-1/V-1/07

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych. Jest Pan również zarejestrowany jako czynny podatn... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/229/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 17.08.2006r. znak: IIUS-II-4... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-519/534/US/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.10.2006 r., stwierdza, że uzyskany przychód ze sprz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PP/4430-27/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a par. 1, 3, 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 86 ust. 3, 4, 5, 5b, 5c, 7, art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/45/06/AR

  Odpowiedź: Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W grudniu 2003r. zakupił na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą samochód ciężarowy marki MERCEDES. W deklaracji dla podatku od towarów i u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-153/216b/110/2006/JR

  STAN FAKTYCZNY Jak wynika ze złożonego wniosku Spółka jest zobowiązana do składania kwartalnych deklaracji dla podatku od towarów i usług i jest podatnikiem VAT czynnym. Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi: obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, sprzedaż części ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-152/216a/109/2006/JR

  STAN FAKTYCZNY Jak wynika ze złożonego wniosku Spółka jest zobowiązana do składania kwartalnych deklaracji na podatek od towarów i usług i jest podatnikiem VAT czynnym. Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, sprzedaż części i a... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-33/06/HZA

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto ocenia jako nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2006r. w sprawie udziele... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-34/06

  Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy. Podatnik w dniu 17 października 2003 r. aktem notarialnym nabył od Gminy nie zabudowane działki z przeznaczeniem na cele budowlane. Podatnik w związku ze zmianą osobistej sytuacji życiowej i zarzuceniem planów zabudowy działki budyn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/21/2006

  P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. działając na podstawie art. 14 § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.04.2006 r. w sprawie u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1–423–136-237/06/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 26 kwietnia 2006 r. (data wpływu 27 kwietnia 2006 r.) w sprawie udzielenia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-167/06/MŻ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 27.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-95/06/MS/76267

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12.04.2006 r., L.Dz. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-63/06

  Pismem z dnia 14 maja 2006r. (data wpływu do Urzędu 15.05.2006r.) Pan X zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej prawa podatnika do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu ciężarowego, któr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-119/05/LS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzęd... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46-2/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 marca 2006r.uzupełnioneg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-107/14a/06/AL

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 86 ust.5, 5b, 5c Ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), Nacze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3110/1/06

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-96/14a/06/AL

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany: postanowił uznać stanowisko Strony przedstawione w zapytaniu z dnia 03.04.2006r.,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-09/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie:art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. , poz. 60 ze zm. ),art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) zwanej dalej starą us... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-19/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 21.02.2006r. (data wpływu do urzędu) w sprawie udzielenia interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-17/06/GW

  Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona posiada środki trwałe, które służą do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-18/06/GW

  Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona posiada środki trwałe, od których przy i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/19/06

  Ze skierowanego do tut. Organu pisma wynika, że Strona zajmuje się głównie sprzedażą samochodów. Występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona. VAT naliczony od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną rozliczamy wg. „struktury”.W sierpniu 2005r. został zakupiony s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-12786-06-159036-198-123-mk

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 08.11.2005 r. (wpł. 29.11.2005 r.) w s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/111/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14 grudnia 2005 r. (data wpływu do t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-13/MO/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. \"Ordynacja podatkowa\" (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Strony z dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/06/V13

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia7 listopada 2005r. (data wpływu do tut. organu: 08.11.2005r.) podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu samochodów. W dniu 05.10.2005r. podatnik zakupił samochód ciężarow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/76/05

  Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 25.11.2005r. (data wpływu) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-315- 4/05/AW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-206-291/06

  Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), obowiązującym w pierwszym półroczu 2005 r., tj. w okresie zakupu przez Spółkę samochodu osobowego na potrzeby własne jako środek trwały, w przypadku nabycia samochodów o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-61/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443- 53 /05

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 103 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku P... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/78/05

  W dniu 23.09.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2206/2005/ADB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r nr 11 poz.50 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-327/312a/238/05/PP

  Jak wynika ze złożonego wniosku, przedmiotem działalności Spółki jest handel samochodami używanymi. Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także składa deklaracje dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne. W dniu 01.02.2005 r. Spółka nabyła samochód... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-589/2005/US

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2005r., (data wpływu do tutejszeg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP415/17/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2005 r. w sprawie interpretacji prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-92/13/05

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 15.07.2005 r. podatnik zakupił w 2004 roku samochód ciężarowy marki ford mondeo w rozumieniu przepisów obowiązujących w tym okresie i skorzystał z prawa odliczenia podatku naliczonego przy jego zakupie. W chwili obecnej za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/50/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.08.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/65/05/02

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia ..., (data wpływu: ...) w sprawie udzielenia interpretacji co do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443/31/05

  Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 91 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze .zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku Pana J G z dnia 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/95/PP2/443/28/2005

  Pan X w dniu 09.06.2005 r., złożył do tut. Urzędu wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku zmiany przeznaczenia samochodu marki \"OPEL ASTRA-G\" z ciężarowego na osobowy. Z uwagi na t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-82/14a/05/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/38/38/05

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 08.03.2005 r. który wpłynął w dniu 11.03.2005 r. o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-66-1-2/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity; Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolupo rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 31.03.2005r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437US37/ZI/82/DJW/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/77/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana wniosek z dnia 1.12.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji w indywidualnej sprawie o zakresie stos... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/52/04

  Zgodnie z art. 41 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) stawka podatku wynosi 22%, z wyjątkiem dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w tej ustawie jako opodatkowane niższą stawką podatkową lub wymienionych jako zwolnione od opodatkowania... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/51/04

  Zgodnie z art. 41 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) stawka podatku wynosi 22%, z wyjątkiem dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w tej ustawie jako opodatkowane niższą stawką podatkową lub wymienionych jako zwolnione od opodatkowania... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-93/BO/04

  Pismem z dnia 04 października 2004r., Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: Spółka jest w trakcie realizacji inwestycji, którą w pierwotnej wersji przeznaczono ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/88/04

  Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje:Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towar... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/924/366/04

  Odpowiadając na wniosek Strony, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wyjaśnia, że w przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym nie mamy do czynienia z zaniechaniem inwestycji, lecz ze zmianą jej przeznaczenia użytkowego. W przypadku przekwalifikowania prowadzonej inwestyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/115/2004

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 06.09.2004 r. (data wpływu 06.09.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/437/04/PK

  Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m. in. odpłatna dostawa towarów, przez którą - zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 5 – należy rozumieć także ustanowienie lokatorskiego l... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.PP I 443/60/04/MF

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż jesteście Państwo właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,72 ha, w skład którego wchodzi: • działka siedliskowa (0,58 ha),• działka Nr x stanowiąca grunty orne (4,32 ha),• działka Nr y stanowiąca pastwiska stałe... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/48/04

  W związku z pismem z dnia 21 czerwca 2004 r., informuje się uprzejmie, że: Analizując opisany przez Podatnika stan faktyczny należy stwierdzić, iż w roku 2000 r. Podatnik nabył samochód, który zgodnie z obowiązującymi przepisami był samochodem ciężarowym, a w takiej sytuacji przys... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZV/443-351/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Za... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-142/170/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - obowiązującej w chwili wykonania usługi - podstawowa stawka podatku VAT wynosiła 22%. Natomiast § 66 rozporz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/20/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2004 roku informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.V-443/4/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Stosownie do przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423/2/04

  Z przedstawionego w zapytaniu Jednostki stanu faktycznego wynika, iż towarzystwo budownictwa społecznego, którego podstawowym celem jest budowa mieszkań na wynajem oświadczyło, iż przeznacza cześć dochodów na budowę garaży i miejsc parkingowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4j ustawy ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-557/03/CIP/02

  Stan faktyczny Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego przewozu osób. Przewozu osób dokonuje (m.in.) samochodami posiadającymi homologację na samochody ciężarowe. Z uwagi na zwiększenie ilości miejsc pasażerskich w samochodzie, Podatnik zamierza po przep... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisow prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/76/2003

  W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2003 r. (data wplywu do urzedu 20.10.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w ktorej nie toczy sie postepowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postepowanie przed sadem adm... Czytaj więcej >
 • wyrok SN, sygnatura: III RN 33/02

  Urząd Skarbowy w N. decyzją z dnia 30 czerwca 2000 r. określił Spółce cywilnej W. - Maciej J., Leszek S, Krzysztof S., Waldemar S. Romuald M. z siedzibą w M. (nazywanej nadal Spółką) zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc lipiec 1999 r. w kwocie 94.651,00 zł oraz zaleg... Czytaj więcej >