logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-109/07/IB

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-6/07/IB

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1-415/13/2007

  Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione we wniosku z dnia 17.05.2007r. (wpływ do tut. or... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-67/07

  W dniu 27.03.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 31.05.2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD /423-3/2007

  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika , iż Spółka zamierza Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia wspólników wypracowany za 2006 rok zysk w części przeznaczyć do podziału dla wspólników tytułem wypłaty dywidendy. W uchwale będzie określone ,że wypłata dyw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/RDP/4211/AB/24647/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2006r. (data wpływu do urzędu 12.12.2006r) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-197/06MJ/II/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 27.11.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie nieod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-68/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-359/06/RM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki XXX S. A z dnia 31 października 2006 r. (data wpływu 2 listopada 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-142/06/JB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatk... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-110/06/IJ

  D e c y z j a Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr. 8, poz. 60 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 września 2006 r. wniesionego przez Sp. z o. o. \"C... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/161/06/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDA/423-16/06

  Sp. z o.o., jak wynika z treści złożonego pisma, jest od dnia 6.09.2006r. członkiem wspierającym Stowarzyszenia, posiadającego status organizacji pożytku publicznego. Spółka zamierza podpisać ze stowarzyszeniem porozumienie, mające na celu określenie rodzaju udzielonego wsparcia. Jako cz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-57/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2006r. (data wpływu do Urzędu 02.10.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-55/06

  Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: Od 01.09.2006 r. planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. Twierdzi, że do jej prowadzenia nie jest potrzebny żaden lokal, ponieważ główną działalnością będą szkolenia sportowe przeprowadzane na... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-15/06

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 20.04.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-103/CIT/06

  Wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wpłynął do organu podatkowego w dniu 15.05.2006r., natomiast w dniu 19.06.2006r. wpłynęło uzupełnienie podania. W powyższym podaniu Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:... Czytaj więcej >