logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/pł/415/T-48/5/05

    Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Pan (...) jest członkiem Rady Osiedla spółdzielni mieszkaniowej. Rada Osiedla jest organem doradczym, nie podejmującym żadnych wiążących decyzji, które miałyby charakter stanowiący. Pan (...) otrzymuje dietę w wysokości średnio 80 zł miesi... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD-415-25/04

    W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 01 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.),uprzejmie informuję.... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/RPŁ/423-27/04/DK

    W odpowiedzi na pismo z dn. 19.02.2004r. (uzupełnione w dn. 16.03.2004r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że zgodnie z art. 13 pkt. ... Czytaj więcej >