logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD /423-3/2007

    Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika , iż Spółka zamierza Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia wspólników wypracowany za 2006 rok zysk w części przeznaczyć do podziału dla wspólników tytułem wypłaty dywidendy. W uchwale będzie określone ,że wypłata dyw... Czytaj więcej >
  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-121-183/06/AJ

    P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/5/6/06

    Z treści pisma wynika, że podatnik wykonuje usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów handlowych oraz paliw płynnych. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów u usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawę opodatkowania czynności wynikających z umowy agencyjn... Czytaj więcej >