logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-42/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP.443/65/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a , ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku , Nr 8 , poz. 60 ze zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 października 2005 roku / data wpływu 24 października 2005/ M. S.- P. Naczelnik Urzędu Ska... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/406/19/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a, § 1-4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005U-785/04/WD

  Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w związku z odpowiedzią Nr US72/ROP1/423/769/04/AJ Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 02.12.2004 r. na pytanie Sp... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US PP-443/126/2004

  Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) obrotem podlegającym opodatkowaniu jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, związana z dostawą lub świadczeniem usług. W związku z tym w art... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/77/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 30.07.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w o... Czytaj więcej >