logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-32/06/OF

  Wnioskodawczyni w złożonym wniosku dnia 01.12.2006r. przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że podatniczka miała zamiar zlikwidować działalność gospodarczą z dniem 31.12.2006r. Towary pozostałe na dzień likwidacji podatniczka miała ująć w remanencie likwidacyjnym i opodatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/355/Z/K/06

  Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza, co następuje: Przedmiotem prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej jest pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, jak wynika ze złożonego wniosku sprowadzone z zagranicy maszyny są... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/27/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 5.05.2006 r., znak: I US.I/415/14... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-16/BT/06/I

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4150/IN–140/US Skiern./06/MM

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Nr 1 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach z dnia 03.07.2006r. Nr US.UI 36/10/2006/193/194. W... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-34/GJ/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 , oraz art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. /, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/4111/415-0060/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U. Z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.12.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-42/2006

  Z treści złożonego zapytania wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w spółce cywilnej \"X\" z siedzibą Tomaszów Mazowieckim. Przedmiotem prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej jest:1. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,2.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-9/05/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ........ z dnia 10.02.2005 r., który wpłynął do tutejszego organu 16.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji... Czytaj więcej >