logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/159/07/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie doty... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/20/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 38 i pkt 92, art. 42a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-52/06

  W dniu 07.12.2006 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek XXX z dnia 05.12.2006 r., uzupełniony pismem nr SP-1/0140-1/2007 z dnia 07.02.2007 r., o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.Według przedstawionego we wniosku stanu faktycznego ze środków Zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IB/415-56/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 01.12.2006r. jest nieprawidłowe. W dniu 01.12.2006r. płat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-49/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (D... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/034/415/1/07

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu działając na podstawie art. 14a§1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 17.11.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-006-207/06/KO

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-51/06

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/143/2006/PD II/415-58/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 18.07.2006 r. (data wpływu - 24.07.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/19/06

  Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.); art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.DG/415-55-346/EŁ/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01.08.2006 r., uzupełnio... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406-40/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 1 i 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151/1/1/06

  Na podstawie art. 253 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia decyzję ostateczną Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach znak: PD2-4151-27/05 - z dnia 15.06.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów usta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-87/06/AS

  Postanowienie Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego Uz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-18/06

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.04.2006 r. (data wpływu do Urzędu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-44/06

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 kwietnia 2006 r. (otrzymanego 12.05.2006 r.) w sprawie ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-37-06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2006 r. w sprawie udzielenia inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7-1/MM/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 16 maja 2006 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US. XVII/415/61/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej opodatkowania dofinansowania d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/13/06/DD

  W przedmiotowym wniosku zapytujący przedstawił następujący stan faktyczny:Stosownie do art.88 ust.2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002r. Nr 207, poz.1761 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie równow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS/DPM.4/415/107/1/2006

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-71/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku płatnika z dnia 02.03.2006 r. - uzupełnionego w dniu 21.03.2006 r. o udzielenie pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PDFO/423/39/P/116/06/BM

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) s t w i e r d z a m, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku, który wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... w dniu 09.02.2006 r., o ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-4/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem DF – 439/2006 z dnia 27.02.2006r. uzupełnionym w dniu 07.03.2006r. przez Zakład Karny w X o udziel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-21/2006

  Z treści złożonego zapytania wynika, iż w bieżącym roku do dnia 30 czerwca 2006 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązana jest dokonać wypłaty równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom Państwowej Straży P... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-14/06/ML

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki Energetycznej S.A. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: A1-D-415-3/2006

  W złożonym w dniu 26.10.2005 r. wniosku spółka wystąpiła do Naczelnika Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-5/06/ML

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/1/16/1/05

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu stwierdza, że stanowisko... w Bolesławcu - przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/415/395/140/KBU/05

  Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemny wniosek podatnika udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/415/IP/16/05

  Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Skarbowego o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, przedstawiając w nim następujący stan faktyczny: Wnioskodawca zakupił świąteczne bony towarowe, które zamierza przekazać emerytom lub ren... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0058/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia … na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2005r. Nr DM/P/415-0026/05/EC dotycz... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-47/2005

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.06.2005r. wniesionego przez ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 13.06.2005 r. Nr ... stwie... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I418/I-5/05

  DECEZJA Na podstawie art. 14 b par. 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póż.zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 3 czerwca 2005 r. Nr DD/406-19/05 wydane ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/15/05

  Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu wypłaca równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej z którymi łączył ich stosunek służbowy.W/w równoważnik jest wypłacany raz w roku z terminem płatności do 30-go c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415/111/1/2005

  Stan faktycznyJak wynika z wniosku pracownicy Spółki otrzymują z ZFŚS bilety wstępu na różnego rodzaju imprezy kulturalno - oświatowe. Regulamin Funduszu przewiduje odpłatność pracowników w wysokości 50% wartości otrzymanego biletu, a pozostała wartość biletu jest w całości finan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/101/PDII/29/2005

  Stan faktyczny: Z wniosku wynika, że jednostka dokonuje dopłaty z ZFŚS do wczasów pod gruszą dla byłego pracownika jednostki budżetowej oraz wydaje bony, talony dla emerytów i rencistów. Pytanie strony: Czy podlegają opodatkowaniu dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-16/05/40754

  Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że Spółka wypłaciła świadczenie pieniężne dotyczące zwrotu kosztów poniesionych przez rencistę na przystosowanie budynku mieszkalnego i samochodu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej (utrata kończyn dolnych na skutek wypadku w pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-18/05

  Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że podatnik (emeryt, rencista) otrzymał, jako były pracownik Urzędu, bon towarowy na święta gwiazdkowe w wysokości 50 zł. W związku z powyższym podatnik zwraca się z pytaniem czy otrzymane przez niego świadczenie w postaci... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/125/05

  Podatnik pracował przy budowie elektrowni, obecnie pobiera świadczenia z tytułu renty. Od byłego pracodawcy otrzymał „zniżkę energetyczną” w wysokości 849,29 zł.Podatnik pyta czy musi odprowadzić podatek od otrzymanego świadczenia...Zdaniem wnoszącego zapytanie, kwota ta n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/124/05

  Podatniczka była pracownikiem \"Energetyki\"- obecnie pobiera świadczenia z tytułu renty. Od byłego pracodawcy otrzymała \"zniżkę energetyczną\" w wysokości 419,13 zł.Podatniczka pyta czy musi odprowadzić podatek od otrzymanego świadczenia? Zdaniem wnoszącej zapytanie, kwota t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/158/MJ/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia - uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożon... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/46/PDII/13/2005

  Stan faktyczny: Z wniosku wynika, że w grudniu 2004 r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakład wydał emerytom i rencistom bony.Od wartości tych bonów wnioskodawca jako płatnik pobrał zryczałtowany podatek dochodowy. Pytanie strony: Czy prawidłowo od wydanych bonów towarowych emerytom i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/ 4 /2005

  Wnioskiem z dnia 4 lutego 2005 r. (uzupełnionym dnia 22 marca 2005r.) Zakład Karny zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia w postaci dofinansowania do wycieczki byłym funkcjonariuszom Służby Wi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/ 3 /2005

  Pismem z dnia 4 lutego 2005 r. Zakład Karny zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych przez emerytów lub rencistów będących byłymi funkcjonariuszami Służby Więziennej otrzymanych w związku z dofinans... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/70/2005/PDII/415-20/05

  Z wniosku z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu - 18.03.2005 r.) wynika, iż Areszt Śledczy wypłaca, raz w roku, na podstawie złożonego oświadczenia, emerytom i rencistom równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu. Jednostka prezentuje stanowisko, iż wypłacane przedmiotowe świadc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/3/2005

  Zapytanie dotyczy kwestii przekazania w 2004r emerytom i rencistom świadczenia w postaci bonów towarowych. Zdaniem wnioskodawcy świadczenia takie nie korzystają ze zwolnienia w limicie 2280 zł zgodnie z art 21 ust. 1 pkt. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ należy z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.26-PD-415/57/04

  Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: i-443/17/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 30.08.2004r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż: Na podstawie art.30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D1/415/3852/504/4/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.07.2004 roku o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, informuję, że w świetle przedsta... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-581/ET/04

  W związku z pismem z 07 maja 2004 r. znak ZNIFK2-25/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uprzejmnie informuje, iż odpowiedź udzielona w sprawie przedstawionej w tym piśmie, przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warsz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/415-7/13/04

  W oparciu o okoliczności przedstawione w przedmiotowym wniosku ustalono następujący stan faktyczny: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest związkiem, którego działalność oparta jest na pracy społecznej ogółu członków, a wydatki związane z działalnością pokrywane są ze sk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NDOFN/415-9/04

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ( j. t. Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śm... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/74/PDII/33/2004

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2003 r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania świadczeń rzeczowych w formie bonów, talon... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-180/04

  Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym i... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/77/04/RL

  Zgodnie z przepisem art.21 ust.1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (t.j. Dz.U. Nr 14 poz.176 z 2000 r. ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i ren... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/42/2004

  Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2004 r. w sprawie zasad opodatkowania zapomogi wypłaconej z zakładowego fund... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415/24/04

  W odpowiedzi na pismo z dhia 26.02.2004 r. (data wpływu do Urzędu 8.03.2004 r.) uzupełnione dnia 18.03.2004 r., w sprawie zakresu świadczeń rzeczowych w zamian, których wypłacane są emerytom i rencistom ekwiwalenty pieniężne, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze uprzejmie infor... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: N-DOFN/415-5/04

  Wypłacone emerytom i rencistom Państwowej Strazy Pozarnej równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego należy uznać za świadczenia pieniężne z tytułu łączącego ich poprzednio z zakładem pracy stosunku służbowego i opodatkować na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt ... Czytaj więcej >