logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/442-02/07/DD

  W rozpatrywanym wniosku z dnia 6 marca 2007r., który wpłynął do tut. Urzędu 9 marca 2007r., zapytująca, zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Zapytująca, jako repatriantka, p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/4/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2006 r. (data wpływu 24 kwietnia 2006 r.) uz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6-033-01197/HM/ZKK/06/SM6-6580

  Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 11 kwietnia 1994 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republik... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-37-06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2006 r. w sprawie udzielenia inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/13/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... pełnomocnika Pana ... z dnia 25.01.2006r. (data wpływu do US 27.01.2006r.) o udzielenie pisemnej inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDM/415-8/05/MW

  Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, prosząc o wyjaśnienie czy może skorzystać z odliczeń na rehabilitację wydatków poniesionych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci lampy naświetleniowej \"Bioptron\" oraz a... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-7/2005

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia ... 2005 roku wniesionego przez E.... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu .... 2005 roku Nr US ... st... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005-9/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17 lutego... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-75/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na mocy art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-100/2004

  Z przedstawionego w podaniu stanu faktycznego wynika, iż na podstawie wyroku Sądu, ZUS wypłacił Pani w 2004 r. należności z tytułu zaległej renty inwalidzkiej przysługującej za okres od listopada 2000 r. do stycznia 2004 r. Od powyższych należności płatnik tj. w tym przypadku ZUS potr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/412/8/2004

  Zgodnie z generalną zasadą zawartą w większości umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu emerytury i renty otrzymywane w drugim państwie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie będącym miejscem zamieszkania emeryta lub rencisty. Niezależnie od postanowień tych umów przy opodat... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0855/03

  Podatniczka otrzymuje z Niemiec rentę po zmarłym, mężu, który był inwalidą wojennym otrzymującym rentę w związku z utratą na skutek działań wojennych wzroku. Jak wynika zaś z zaświadczenia Urzędu ds. zaopatrzenia w Ravensburgu renta którą po mężu otrzymuje Podatniczka jest zaopa... Czytaj więcej >