logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 2437/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaskarżoną do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie decyzją z 2 czerwca 2006r., wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, póz. 60 ze zm.; dalej zw... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTII/006/14-954/05/MR

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 2 ust. 1, art. 20 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-217-1-1/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 grudnia 2005r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423- 21/05/AW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/176/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm./, w odpowiedzi na wniosek znak F-330/MG/50/2004 z dnia 19 października 2003r. uzupełniony pismem z dnia 16 listopada 2004r. informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: V/II-2/077-12/MF/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 09 października 2002r. w sprawie interpretacji art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 09 września 2002r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Izba Skarbowa w Łodzi informuje.Z załączonej do ww. pisma kopii umowy sprzedaży z dnia 26 s... Czytaj więcej >