logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/05

    POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art.14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 01.03.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 04.03.2005 r.), uzupełnionego w ... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/673/04

    Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dn. 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r. informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy pismem z d... Czytaj więcej >