logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-76/05

    P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko Urzędu Miejskiego, przedstawione we wniosku nr... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WV-443/154/04

    Ad.1. Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 54, poz. 535) od 1 maja 2004 roku grunty uznaje się za towary. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju podlegają opodatkowaniu podatku od towarów i usłu... Czytaj więcej >
  • wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB3/8214-108/WK/04

    Szanowna Pani Dyrektor, w związku z otrzymywanymi od podatników sygnałami o udzielaniu przez podległe Pani urzędy skarbowe rozbieżnych wyjaśnień w sprawie przekazywania darowizn przez osoby prawne na rzecz organizacji pozarządowych, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwe... Czytaj więcej >