logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pp/443-50-1/07

    POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niekt... Czytaj więcej >
  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415/9/07

    Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że X wypłaca pracownikom socjalnym ryczałt pieniężny za używanie pojazdu do celów służbowych wykonujących pracę w terenie. Przedstawiając własne stanowisko w przedmiotowej sprawie wnioskodawca uważa, że ryczałt pieniężny wypłacany pr... Czytaj więcej >