logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415/1/2007

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2007 r., uzupełnione... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/26/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/125/PDII/38/2005

  Z wniosku wynika, że podatniczka jest w separacji bez orzeczenia sądu oraz w trakcie postępowania rozwodowego. Od 20 listopada 2003 r. nie pozostaje w małżeńskiej wspólności majątkowej która została zniesiona prawomocnym orzeczeniem sądu 25.11.2003 r. Wnioskodawczyni z córką pozostają... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/26/20/2005

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) w związku z podaniem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wniesionym w dniu 03-03-2005r., Naczelnik Urzędu Skarbow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/15/05

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 6 ust. 4 w zw. z ar... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PF-I-005/5/KB/03

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie pism... Czytaj więcej >