logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-6-2/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 26 stycznia 2007r., w sprawie interpretacji prz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-2-2/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 17 stycznia 2007r., w sprawie interpretacji prz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-167-1-BS/05/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Strony dotyczące podatku od towarów i usług w z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-44/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Panią xxxxxxxxx, NIP xxxxxxxx, ul. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx- w dniu 19 maja 2005 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-13/2/05

  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Jednostkę wynika, że przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest:- sprzedaż detaliczna art. nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.48.G),- zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z),- wyk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-1/443/267/87/AT04

  Wnoszący zapytania przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że zgodnie ze statusem m. in. świadczy usługi zdrowotne w ramach leczenia szpitalnego. Od dnia 01.09.2004 r. kuchnia szpitalna będąca w strukturach jednostki prowadzi żywienie dla hospitalizowanych pacjentów. Podatnik prowadz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPII/443-96/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie udziela informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usłu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/443/90/04

  Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art.14a§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U.nr 137 poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2004r.(data wpływu do tut. Urzędu 26.08.2004r.) uzupełnionego pismem z dnia 27.09.04 w zakresie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I MUS-1471/VUR2/443-127, 128/04/BZ

  Obowiązująca od 1 maja 2004r. ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie przewiduje stosowania obniżonej do wysokości 7% stawki podatku dla usług związanych z budową, remontami i bieżącą konserwacją budynków:szkół i instytucji badawczych (PK... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: VPI/006-28/04/BS

  Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) w związku z poz. 86 pkt 8 załącznika nr 5 do powołanej ustawy opodatkowaniu podatkiem według stawki 7 % podlega w okresie do dnia 31 gru... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-505/04/EJ/636

  W odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2004 r., uzupełnione w dniu 10.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-53/2003

  W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2003 r. z zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) wyjaśnia, co następuje:... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/58/03

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, w odpowiedzi na pismo z dnia 29 września 2003 r. (data wpływu: 30 września 2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -... Czytaj więcej >