logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb / IB / 415 - 15 / 18/61a/ 07 / KSz

  Stan faktyczny We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wskazano, że zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity w Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277) policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IB/415-56/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 01.12.2006r. jest nieprawidłowe. W dniu 01.12.2006r. płat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/251/DF/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/90/PDII/415-54?

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 18-04-2006r \"CS\" w sprawie zw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-2/06/JS

  Na podstawie art. 216 par. 1 oraz art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie ORZEKA Zgadzam się z Pana stanowiskiem że w związku z faktem iż był Pan żołnierzem uży... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-106/2005/ML

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/208/KO/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/27/05/DD

  Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.) w związku z poz.1 załącznika nr 3 oraz poz.1 załącznika nr 4 ww. ustawy, zryczałtowany podatek... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.2-4117/57/05

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach z dnia 08.03.2005 r. znak: US/415/2/05 w zakresie in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-50-I/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Państwa zawarte we wniosku z dnia 15.03.2005r., uzupełnionym 24.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/415/16A/2005/II/JM

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2005 roku, który wpłynął w dniu 23 lutego 2005 roku o u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/415/3/2005 (1)

  Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że niektóre grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej otrzymują bezpłatnie wyżywienie bądź równoważniki za wyżywienie (dotyczy funkcjonariuszy którym należało się wyżywienie bezpłatne, jednak ze względów techniczno ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/415/3/2005 (2)

  Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że niektóre grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej otrzymują bezpłatnie wyżywienie bądź równoważniki za wyżywienie (dotyczy funkcjonariuszy, którym należało się wyżywienie bezpłatne, jednak ze względów techniczno ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.1-415/1/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 25.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/24/2005/PDII/415-6/05

  Z wniosku z dnia 14.01.2005 r. (data wpływu - 24.01.2005 r.) uzupełnionego dnia 08.02.2005 r. wynika, iż funkcjonariuszom przeniesionym z urzędu do pełnienia służby w Areszcie Śledczym zostały przydzielone kwatery tymczasowe na podstawie: umowy najmu lokalu - w jednym przypadku. Umowa ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-36/2CF/415/IP-118/JB/2004

  Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w dniu 13 maja 2004r nabył Pan prawo do świadczeń pieniężnych przysługujących w ostatnim dniu służby w Straży Granicznej, na podstawie art.118 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002r. Nr 17... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPd/415-23/2004

  Podatnik jest żołnierzem zawodowym pełniącym służbę w garnizonie Bydgoszcz. Od 1 lipca br. żołnierzom zawodowym wprowadzano odpłatność za korzystanie z czasowego zamieszkiwania w internacie garnizonowym, która jest wyższa od ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów. Podatnik posi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-24/2150/415/54/2004

  Z treści pisma wynika, iż Wojskowe Biuro Emerytalne w 2004r. wypłaciło Podatnikowi uposażenie 12 miesięczne przysługujące żołnierzom po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej (przejście na emeryturę). Od w/w uposażenia potrącono podatek w wysokości 20% podstawy oraz składkę na u... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-II-415/25/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pom. na pisemne zapytanie płatnika Zakładu Karnego z dnia 18.10.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US. VI/I - 415 - 178 - I/04

  Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 11.10.2004 r. uprzejmie wyjaśnia: Z pisma skierowanego do tut. organu podatkowego wynika, że stosownie do ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/301/PD-II/56/2004

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo w sprawie opodatkowania należności za przeniesienia służbowe informuje: Zgodnie z zasadą wyraż... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-40/04

  Pismem z dnia 26.10.2004r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie umundurowania dla pracowników Służby Leśnej. Z przedstawionego przez stronę st... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.3-413/42/2004

  Odpowiadając na pismo z dnia 03 sierpnia 2004 r. w sprawie zbadania udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmie odpowiedzi z dnia 28 lipca 2004 r. nr DP 415–16/04 dotyczącej zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-16/04

  Zgodnie z przepisem zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z roku 2000 Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jed... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: i/415-27-12/04

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu, na pisemne zapytanie z dnia 30.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/IV/PH/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnioskodaw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-15/04

  W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym opodatkowania 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym otrzymanych należności z tytułu przejścia na emeryturę żołnierza zawodowego w służbie stałej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II-413/54/2004

  Przepisy dotyczące równoważnika pieniężnego za brak kwatery przysługującego strażakowi Państwowej Straży Pożarnej zawarte zostały w ustawie z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IPD/415-9/04/EC

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Nr Fin - 454 z dnia 20.01.2004r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 26.01.2004r.) Oddział Straży Granicznej w sprawie udzielenia pisemnej informacji... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US. VI/I-415-6-VI/04

  Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2004 r. (uzupełnione 20.01.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z d... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415/11/2004

  W nawiązaniu do pisma z dnia 09.02.2004 r. (data wpływu), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD/F/415-01/SS/04

  Stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nidzicy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na Pana pisemne zapytanie wniesione do tut. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/415/03/04

  Świadczenia pieniężne wypłacane byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej na podstawie art. 121 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 ze zm.), podlegają zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-13/2004

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 6 lutego 2004 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-4/04

  Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 4a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów /przychodów/ pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO 436/1/d/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu wyjaśnia: Art. 21, art. 24 i art. 29 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 42, poz. 368 z 2002 roku z późn. zm.) wyraźnie wyodrębnia instytucję p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-19/03

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-35/03

  Odpowiadając na pismo z dnia 04.11.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zastosowaniu przepisów prawa w odniesieniu do ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery służbowej, Urząd Skarbowy w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/8/03

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w związku z zapytaniem jednostki z dnia 14.10.2003 r. uzupełnionym pismem z dnia 27.10.2003 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/415-29/LL/2003

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania uposażenia za czas urlopu zdrowotnego żołnierza zawodowego wracającego z misji w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Gór... Czytaj więcej >