logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415-38/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 10.05.2007 r.. (data wpływu 25.05.2007 r.) o pisem... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-11/07

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006r. Nr 217, poz. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-36/07

  Wnioskiem z dnia 10 maja 2007r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym powstania obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z przekazaniem przedsiębiorstwa w formie darowizny i zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jak wynika z treści pisma w sprawie udziel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-I-415-2-14/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu, dokonując na podstawie art. 14 a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze.zm.) interpretacji art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 7... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-2/2007

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego jest podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 01.05.2004 r. W związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego Wnioskodawca dokonuje odliczeń podatku naliczonego m.in. przy naby... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/2/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz 60 z 2005r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2007 r. (data wpływu 05.02.2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 28.02.2007) w sprawie udziele... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/78/2006/2007/RP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16.11.2006r. (data wpływu: 1... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/07

  W dniu 06.01.2007 r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu z zapytaniem: czy dokonując spisu z natury na koniec roku podatkowego może wycenić towar nie tylko według cen zakupu, ale również według cen rynkowych? Zdaniem wnioskodawcy spis z natury należy do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-346/06/RM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o. o. z dnia 24 października 2006 r. (data wpływu 24 październik 2006 r.) w sprawie udzielenia pis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-11/06/RM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o. o. z dnia 24 października 2006 r. (data wpływu 24 październik 2006 r.) w sprawie udzielenia pis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-53/06

  Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 10.10.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/45/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy stwierdza, że stanowisko Pana... przedstawione we wniosku z dnia 13.09.2006 r., który wpłynął w dniu 1... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-37/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 , § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 21 września 2006 roku (wpływ d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-85/06

  Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji Podatnik podaje, iż jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług reklamowych i chciałby skorzystać z prawa do zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 w związku z ust. 11 ustawy o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-74/06

  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż podatnik zamierza zaprzestać czynności podlegających opodatkowaniu wskutek likwidacji działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazuje, że w związku z powyższym jest zobowiązany wyrejestrować się z ewidencji podatnik... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-88/06/DC

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 60 poz. 60 ze zm.) Postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/ 49 /06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 §3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 5 i ust. 4,art. 96, art. 113 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/WD/67/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pani G, złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 09.06.2006r., uzupełnione... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-31/PWI/4400/561/II/06/IN

  ODPOWIEDŹ Mając na uwadze przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo wyjaśnia, iż zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn.zm.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/34/2/2006/kk

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 i art. 93a § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 1, ust. 4, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 11 m... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14-2/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 15 marca 2006 r. (data doręczenia - dnia 15 marca 2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 7 k... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-16/06/RK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/29/2006

  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia podatników na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach znak: PP/4409-11-56/05 z dnia 03.03.2006 r. w sprawie udzielenia int... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-38/06/31748

  Spółka w złożonym wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedstawiła następujący stan faktyczny:Pismem z dnia 20 lutego 2006 r. L.dz.: 632/II/2006 r. poinformowaliśmy Naczelnika tegoż urzędu, że ZPM Sp. z o.o. w 2006 r. zaliczki na podatek dochodowy będzie wpłacać w formie uproszcz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPD/415-6/06

  We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sposobu ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztu podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego stanowiącego towar h... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPD/415-6a/06

  We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupionych części służących do naprawy samochodu stanowiącego towar handlowy oraz poprawnego sporządzenia spis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/33/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za nieprawidłowe Pani stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 28 marca 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-7/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 1, art. 113 ust. 1 i ust. 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP / 443 - 22 / 06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2006 roku Pana J. G. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-30a/06/AG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.02.2006r.(data wpływu do Urzędu 09.02.2006r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-25/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1, 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, p. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/48a/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-3/06/WI

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź?Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 2, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 7 stycznia 2006r. (data wpływu 9 stycznia 200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443- 19/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 grudnia 2006 roku R. F. P.P.H Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 25 stycznia 2006 r. (data doręczenia - dnia 27 stycznia 2006 r.) uzupełnionego pismem z dnia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4409-11-56/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2005 r. podatników w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/208/PDI-423/26/2005

  Z treści wniosku wynika, że kierownictwo jednostki postanowiło zastosować w prowadzonych przez spółkę księgach rachunkowych metodę wynikającą z treści art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) polegająca na odpisywaniu w ko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PDF/415/107/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 12.12.2005r. (data wpływu 14.12.2005r.) o pisemną inte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62/05/06

  P O S T A N O W I E NI E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 927 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.12.2005r.(data wpływu do Urzędu Skarbowego 20.12.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-81/05

  Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2005r. o udzielenie pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-167c/05

  Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż spółka ma zostać połączona ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o. o.). w momencie połączenia spółka jawna będzie właścicielem 100% udziałów w spółce z o. o. Zgodnie z oświadczeniem strony ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US/210/AK/443-78/05

  Postanowienie Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Panią XX z dnia 28-11-2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - N... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/1/P/21/2006

  Wnioskodawca wnosił o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego poprzez określenie: \"Czy w remanencie likwidacyjnym powinien ująć środki trwałe i wyposażenie? Czy od tych pozycji remanentu powinien zapłacić podatek VAT, jeśli tak to w jakiej wysokości\"? Podatnik w t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-1/415/1/2006/KK

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podziela pogląd przedstawiony w piśmie z dnia 29.12.2005r. (data wpływu do Urzędu 04.01.2006r.). Pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/9/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 oraz art. 169 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.) w związku z art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.415/13/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź.zm.), art. 10, art. 22g ust. 13 pkt 4, art. 22h ust. 3, art. 24, art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-41/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 05.09.2005 roku (data złożenia 06.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P73/05/DW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając w oparciu o przepisy: art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 16.08.2005 r. w sprawie udzielenia pisem... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-50/05/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani (...) z 29.08.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu: 02.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P63/05/DW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając w oparciu o przepisy: art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.08.2005 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/III/415-83/05/MP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z póżn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 września 2005 r. (data wpływu do Urzędu: 16.09.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/63/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ),po rozpatrzeniu wniosku Pana ... zam. ... z dnia 13.07.2005r. (data wpływu 15.07.2005r.), uzupełnionego w dniu 29.07.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-KN/443-48/O-2/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia 30.03.2005 r. ( data stempla pocztowego ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPBI/415-42/111680/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2005 r., który w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/15/2005

  W dniu 23.06.2005 r. zwrócił się Pan do tutejszego organu z wnioskiem (uzupełnionym w dniu 29.07.2005 r.) o dokonanie interpretacji zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącym prawidłowości zaksięgowania w koszty uzyskania przychodu wartości towarów handlowych wniesionych do spó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/27/1/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2005 r. (uzupełnionym 17 sierpnia 2005 r.) o udz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/18/05, US.PDa-406/19/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 24 ust. 3, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Fina... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/VAT/120/92/2005/ZG

  W dniu 13.05.2005 r. do tut. organu wpłynął wniosek Pana pełnomocnika w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego. W przedłożonym wniosku w punkcie 2 i 3 przedstawiono problem prawny: czy podatnik - osoba fizyczna prowadzący działalność gospodarczą ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie udzielenie interpretacji co do zakresu i spo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-51/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13-05-2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 03-06-2005r. o udzielenie pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-172/TZ-112/05/KB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 30.06.2005r.(data wpływu 04.07.2005r.) Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/4430-21/05

  Ze złożonego wniosku wynika, iż w celu świadczenia usług transportowych w miesiącu lipcu 2004r. dokonał Pan wewnątrzwspólnotowego nabycia ciągnika siodłowego wraz z przyczepą. Skorzystał Pan z przysługującego mu prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony - w deklar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-77/05/113798

  Z wniosku wynika, iż na koniec 2004 roku podatnik posiadał duży stan zapasów, z którego obecnie są produkowane i sprzedawane wyroby, natomiast małe są zakupy. Zdaniem podatnika, sporządzenie inwentaryzacji na koniec miesiąca jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z art 44 u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-57/05/IR

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać interpretację, co do zakresu i sposobu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4111/IN/PIT/16/2005

  Dzialajac na podstawie art. 14a ? 1 oraz ? 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 22 ust. 1, art. 24, ust. 1, art. 24a ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. - o podatku dochodowym od osob fizyczny... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-418a/1/05

  DECYZJA Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, postanowienie Naczelnika Drug... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-73-3/PD/05/GS

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI.415/8/05

  Zgodnie z § 29 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( Dz.U. nr 152, poz. 1475 z 2003r. z późn.zm.) podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury w/g cen zakupu lub ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI.415/9/05

  Na podstawie § 27 ust.1 podatnicy są obowiązani  do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców ) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej spisem z natury, na dzień 1 st... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 marca 2005 r. ( data wpływu: 25 marca 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-18/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacjapodatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 12.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-53/17/05

  Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Przedmiotem wniosku jest zapytanie co do sposobu rozliczenia - w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - niedoborów (strat) oraz nadwyżek w towarach handlowych, ujawnionych w wyniku przeprowadzonej na dzień 31.12.2004r. inwentaryzacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-KN/443-35/O/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 11.03.2005 r. (data stempla pocztowego), uzupełnionego w dniu 31.03.2005 r. ( data stempla pocztowego) o u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/38/PDI/415/6/2005

  Podatnik wnioskiem z dnia 04.02.2005 r. (wpłynął w dniu 14.02.2005 r.) zwrócił się z pytaniem, czy dla wspólnika występującego ze spółki cywilnej spis z natury towarów handlowych sporządzony na dzień jego odejścia jest dla niego remanentem likwidacyjnym, i czy w związku z tym obowi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-9/05/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ........ z dnia 10.02.2005 r., który wpłynął do tutejszego organu 16.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/PP-443/VAT/3/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 14 w związku z art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po ro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/91/05

  Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki małżeńskiej , na imię obojga małżonków pod jednym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowani pod odrębnym dla spółki małżeńskiej nr NIP , zobowiązani są na podstawie ustawy wprowadzającej usta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-4/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Podatników z dnia 02-02-2005r. - dotyczącego wystąpienia jednego z małżonków ze spółki prowadzonej n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-9-05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.02.2005 r. w sprawie udzielenia in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/PDF-415/26/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 23.02.2005 r. (złożone w U... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-01/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.01.2005 r. z uzupełnieniem złożonym dnia 14.01.2005 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443-1/05

  Postanowienie Dzialajac na podstawie art. 14a ? 1 i ?4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po zapoznaniu sie z trescia wniosku z dnia 10.01.2005r. (doreczonego dnia 12.01.2005r.), uzupelnionego pismami z dnia 24.01.2005r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/1/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-443/7/05, IS.I/1-415/192/04

  Na podstawie art. 14b § 2 (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r.) ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy w piśmie z dnia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-0090/1/14/BK/1/05

  Od 1997 r. prowadzą Państwo działalność gospodarczą na imię obojga małżonków w oparciu o jedno zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W związku z treścią art. 68 ustawy z dnia 02.07.2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarcze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/4/2005/PS

  Jak przedstawiono we wniosku z uwagi na śmierć jednego z dwóch wspólników spółki jawnej zgodnie z art. 58 pkt.4 Kodeksu Spółek Handlowych spółka uległa rozwiązaniu i tym samym utraciła podmiotowość prawnopodatkową w podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ust. l ustawy z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/28-36/2005/MK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z dnia 10.01.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 19.01.2005r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/10/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu pani wniosku z dnia 28.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 8.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpre... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/315/PP-2/68/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, iż obowiązek dokonania zmiany wpisów do ewidencji działalności gospodarczej dla małżonków, którzy dotychczas byli wpisani pod wspólnym numerem ewidencyjnym wynika z art. 68 ustawy z dnia... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-33/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie, działając na podstawie art.14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 157, poz.926 ze zm./udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 19.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 157, poz. 926 ze zm. / udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USVIII/443-77/04

  Odpowiadając na Pańskie zapytanie zawarte w piśmie z dnia 19.10.2004 roku (data wpływu: 21.10.2004 r.) w sprawie likwidacji działalności gospodarczej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I.US.PP-2/443/153/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie podatnika, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.28.III/415-14/04

  1. Informacja w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: Małżonkowie mogą prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, w tym również na imię obojga małżonków (bez zawierania umowy spółki cywilnej), przy czym najważniejszym i niezbędnym wymogiem jest to... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/152/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-174/04

  Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 10 września 2004 roku (data wpływu do tut. Urzędu – 15 września 2004 roku) w sprawie stosowania przepisów prawa po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/157/04/kk

  W związku ze złożonym przez Pana w dniu 24 września 2004r. zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług kasy rejestrującej w związku ze sporządzaniem remanentu likwidacyjnego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/44/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku odpowiadając na zapytanie Pani z dnia 30.09.2004r. (data złożenia 05.10.2004r.) udziela pisemnej informacji w sprawie stoso... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-36/2940/04

  Małżeństwo M. począwszy od dnia 01 kwietnia 1997r. prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jako domniemana spółka małżeńska. Dla potrzeb podatku VAT powyższa działalność została zarejestrowana na męża. W związku z ustawą o s... Czytaj więcej >