logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPP1-443-55/07-2/IZ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-7/07-3/BD

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415-49/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 29.06.2007 r. (złożonym w US-29.06.2007 r.) o pisemną ... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-14b/07/JK

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-21/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank planuje integrację z X S.A. (dalej: X) należącym do tej samej grupy kapitałowej. Integracja nastąpi w drodze podziału przez wydzielenie o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji podziału X ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-17/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank w ramach planowanej konsolidacji z innym bankiem zamierza dokonać integracji działalności tych banków w zakresie call-center. W Banku działalność ta jest wykonywana przez jednostkę operacyjną działającą w ramach Banku (dale... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-58/46081/07

  W dniu 28.05.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, nacz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-16/GJ/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 , art. 93a § 2 pkt 1 lit.b) oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) , art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-114/07/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 27.03.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 27.03.2007.) w sprawie udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–113/07/KUKM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku N. P. Spółka Akcyjna z dnia 23 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0006/07/PK

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), z urzędu zmienia postanowienie interpretacyjne Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie nr PDA/42... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP/443-20/07/EN

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Turku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII423/1/239/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko „K ” Sp. z o. o. z/s w Jeleniej Górze - przedstawione we wniosku z dnia 0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: V/005-71/06

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca, będący sp. z o.o. zamierza wszcząć procedurę zmiany formy prawnej poprzez przekształcenie w spółkę komandytową (na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych).Na mocy art. 553 § 3 k.s.h. wszyscy wspólnicy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-45/AK/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm. – zwana dalej „ustawą”.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotycz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/208/2006/PP/443/94/104/2007

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2006 r. złożonego w tut. Urzędzie przez Spółkę w dniu 14.11.2006 r. w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/07/RB

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik, jako jednoosobowy przedsiębiorca, prowadzi działalność gospodarczą w ramach dwóch zakładów: Zakładu X i Zakładu Y .W zakresie tak prowadzonej działalności jest podatnikiem VAT i podatnikiem podatku dochodowego od osób fizyczn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-103/06/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza przekształcić się ze spółki akcyjnej w spółkę komandytową. Na dzień przekształcenia Spółka wykazywać będzie m.in. bieżący zysk księgowy netto. Na skutek przekształcenia, majątek Spółki wejdzie w cał... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-77/5/GJ/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 , art. 93a § 2 pkt 2 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.) , art. 554 , art. 519 ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej działając na podstawie art. 14a §1, oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 02.10.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-10/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-309/06/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (data wpływu 3 października 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-100/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały o przejęciu trzech spółek w 100% zależnych od B. S.A. W związku z tym Spółka stoi na stanowisku, iż z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie przewidziane w prz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/4321-68880/436-3/2006

  Spadkobiercy nabyli w drodze spadku między innymi zakład wytwórczy . Niewątpliwym jest fakt, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy ustaje jego byt prawny (podatnik traci status podmiotu prawa). W wyniku takich okoliczności następuje przejście określonych praw i obowiązków (z podmiotu, kt... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4210-24/06/Int.

  Z przedstawionego przez jednostkę we wniosku z dnia 21.06.2006 r. stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie zezwolenia nr 25 z dn. 18.09.2000 roku. Jedynym wspólnikiem Spółki, posiadającym w niej 100% udziałów, je... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-277/06/DP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki dnia 23.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-284/06/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/17/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/147/2006 PDI-415/21/2006

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatniczki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IP/400-2/06/DK

  W dniu 04.08.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacji podatkowej -stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, nacz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/432-2/2006

  Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Szpital Rehabilitacyjny z siedzibą w K. z dniem 1 lipca 2006r. został włączony w strukturę organizacyjną Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w K. Mienie, zobowiązania i należności Szpitala Rehabilitacyjnego wynikające z bilansów... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-270/06/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/442-17/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dn... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-102/06/KK

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23.08.2006 r. Sp. z o.o.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-78/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest w trakcie procesu łączenia przez przejęcie (inkorporację) spółek z o.o. X oraz Y. W ramach tego połączenia na Spółkę przejdą również wszelkie prawa i obowiązki względem pracowników zatrudnionych w spółkach przejmowanyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–259-328/06/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 10 sierpnia 2006 r. (data wpływu 16 sierpień 2006 r.) w sprawie udzielenia p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-200/06

  W dniu 29.08.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczący sposobu składania deklaracji podatkowych CIT-2 za miesiąc połączenia spółek, w przypadku połączenia przez... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-23/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15, art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.),... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-9/06

  Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego w kwestii udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-8/2006/ZK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z zapytaniem podatnika z dnia 19 czerwca 2006 r. uznaję stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku za prawidłowe. U... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EP/400-1/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/24/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku znak L. dz. 347/06 z dnia 27.06.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-241/258/06/MC

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/21/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 19.06.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/67/2006/MO

  Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wnioskuz dnia 29.06.2006r. (data wpływu 05.07.2006r.). W odpowiedzi na pismo ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/46-2/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 9 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 34, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/75/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 34, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/74/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 34, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD/4230Z-39/06/EL

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.233 § 1 pkt 2) lit.a) w związku z art. 14b § 5 pkt 1) Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz.60 z późn zm.) art. 3 ust.1 ustawy z dnia 6.07.1982r. o księga... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD/4230Z-38/06/EL

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.233 § 1 pkt 2) lit.a) w związku z art. 14b § 5 pkt 1) Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz.60 z późn.zm.), art. 3 ust.1 ustawy z dnia 6.07.1982r. o księg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-61/06/DC

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-51/06

  UZASADNIENIE Ze skierowanego do tut. Organu pisma wynika, że Przedsiębiorstwo działało od roku 1998 w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zgłoszonej w Wydziale Handlu miasta Lublina. Zgłoszenie o rozpoczęciu sprzedaży osobom fizycz­nym, nie mającym stałego miejsca zamieszkani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/IN/PIT/17/2006, PDP 4211/IN/PIT/18/2006, PDP 4211/IN/PIT/19/2006, PDP 4211/IN/PIT/20/2006, PDP 4211/IN/PIT/21/2006, PDP 4211/IN/PIT/22/2006

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 8, art. 9a ust. 2 i ust. 3, art. 10 ust. 1, pkt 8 lit. d i ust. 3, art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 24 ust. 2, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-15/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.03.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.03.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 06.04.2006 r. (dat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD11/423-41/06/SG/1

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 13.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.03.2006r.), uzupełnionego o opłatę skarbową o ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-8/06/PK

  Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż trwający od kilku lat plan restrukturyzacji Grupy w Europie obejmuje obecnie likwidację Spółki. Majątek pochodzący z likwidacji Spółki i składający się głównie z udziałów w spółce zależnej, zostanie w całości przeka... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DE/402/558/06/TL

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr.8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku XXX SA ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie NIP 0000000000, z dnia 3 lutego 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-26/CIT/06

  Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka przeprowadziła transakcję połączenia poprzez przejęcie zależnej od niej w 100% spółki z o.o. X. Połączenie zostało przeprowadzone poprzez przejęcie majątku spółki przejmowanej, tj. \"przez inkorporację\". Dla k... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1745/05

  DECYZJANa podstawie art. 14b §2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki z dnia 07.11.2005 r. Nr PP/443/1/221/255/05 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1-a/06

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 05.01.2006 r. L.dz. 76/06 (data wpływu 12.01.2006 r.) w zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1-b/06

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 05.01.2006 r. L.dz. 76/06 (data wpływu 12.01.2006 r.) w zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1-c/06

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 05.01.2006 r. L.dz. 76/06 (data wpływu 12.01.2006 r.) w zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/1-d//06

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 05.01.2006 r. L.dz. 76/06 (data wpływu 12.01.2006 r.), uzupeł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-361-49/05/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i spo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EP/4060-2/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a §4 i art.14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami)Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowiskoOddziału, w zakresie sukcesji numeru NIP przedstawione w piśmi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-362/32/05/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-362/30/05/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-362/31/05/MC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIW/415/8/05

  W dniu 15.12.2005r. Pan xxx złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w sprawie określenia terminu i podmiotu zobowiązanego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/188/PDI-423/23-1/2005

  Z treści wniosku wynika, że Spółka, będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza wszcząć procedurę zmiany formy prawnej poprzez przekształcenie w spółkę komandytową (na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Na mocy art. 553 § 3 ksh wszyscy wspólnicy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-10/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005r Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do odliczenia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/187/PP-1/443/65/2005

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25.10.2005 r. (data wpływu do urzędu 26.10.2005r.) w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-1/AB/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, pOz. 60 ze zm. ) stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.12.2005 r. o udzielenie pisem... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/79/1/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.10.2005r. w sprawie udzielania pisemnej interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-33/1/GJ/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 , art. 93a § 2 pkt 2 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. Z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. / , art. 55¹ ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny / Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RN-005-IX/243-2/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje stanowisko Spółki Cywilnej Sieć Handlowa “…” … prze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-50/05/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani (...) z 29.08.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu: 02.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/305/211/2005/GW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 16.08.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej int... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-166/CIT/05

  W dniu 16.08.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, które następnie zostało uzupełnione w dniu 19.09.2005r. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że zgodnie z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-866/05/FD

  Postanowienie Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (j. t. w Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2005r. (data wpływu 26.07.05r.), uzupełnionego w dniu 10.08.2005r. Pani NIP , zam. o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-152/2/CIT/05

  W dniu 28.07.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że w dniu 30.09.2005r. nastąpi połączenie Wnioskującego z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-151/CIT/05

  W dniu 28.07.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że w dniu 30.09.2005r. nastąpi połączenie Wnioskującego z dwoma podm... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-152/1/CIT/05

  W dniu 28.07.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że w dniu 30.09.2005r. nastąpi połączenie Wnioskującego z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-165/CIT/05

  W dniu 11.08.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 12.09.2005r. (wpływ do tutejszego organu w dniu 14.09.2005r.). Wnioskujący wskazał, że 30.09... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/406-2/05

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Szkoły ... z dnia ... r. , Naczelnik Urzędu Skarbowego udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-87/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 czerwca 2005 r. (data wpływu 29 czerwca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/20/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0083/05/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI 406/1/05/I-1

  W dniu 04.07.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaniu wpłynął wniosek Pana Jana Szybko o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismem z dnia 14.07.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki f... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-4407/I/53/2005

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpoznaniu zażalenia z dnia 20 czerwca 2005r. znak: FUX/378/06/2005 Spółki z o.o. na postanowienie Naczelnika Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/85/2005/AN

  Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach uznaje stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 26.06.2005r. (data wpływu: 29.06.2005r.) za prawidłowe. W odpowiedzi na... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF/4003/US-2/TZ/05

  DECYZJA Na podstawie art. l4b § 5 pkt 1 i art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 - tekst jednolity/ oraz zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BIE/406/1/05

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz załączników wynika, że Rada Miasta Poznania w drodze uchwały orzekła o utworzeniu z dniem 01 września 2005r. zakładu budżetowego w skład którego będą wchodziły dotychczas istniejące 2 jednostki organizacyjne. W skład nowo tworzone... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USEP/404/1/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15, art. 96 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku do towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 2, art. 12 ustawy z dnia 13.10.1995r o zasa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/19/1/1/05

  W dniu 25.05.2005 r. do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Stan faktyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF-406/30/2005

  Podatnicy nabyli prawo do odliczeń wydatków inwestycyjnych oraz premii inwestycyjnej na zasadach określonych w art. 26 \"a\" ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzystali z tego prawa w ramach działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie na imię obojga ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/26/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 16 maja 2005 r. (data wpływu: 24 maja 2005 r.) uzupe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Us15.IR/4001-3/2005

  Odpowiedź: Stan faktyczny:Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zostało utworzone Gospodarstwo Pomocnicze , które jest następcą prawnym poprzednika Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Usług Technicznych .Pytanie podatnika dotyczy spraw... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-17/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia Spółki z o.o. ............... z dnia 30 marca 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urz... Czytaj więcej >