logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-128/05

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z poźn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Przedsiębiorstwa przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/4/06

  W dniu 12.01.2006r. złożył Pan do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie ustalenia właściwego momentu powstania przychodu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie wywozu nieczystości płynnych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-423-2-4/05

  W dniu 25 lutego 2005 r. spółka z o. o. złożyło w tutejszym urzędzie skarbowym wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki, uniemożliwiające dokonanie wszechstronnej analizy stanu faktycznego w odniesieni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-423-3-2/05

  W dniu 25 lutego 2005 r. Przedsiębiorstwo złożyło w tutejszym urzędzie skarbowym wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki, uniemożliwiające dokonanie wszechstronnej analizy stanu faktycznego w odniesie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-37/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1, §3 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 04.08.2005 r., który wpłynął... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/29/2/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 §3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) po rozpatr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423/74/2005

  Z treści pisma Spółki wynika, że jednostka świadczy usługi dotyczące rozprowadzania wody i gospodarki ściekami. W myśl art. 12 ust. 3d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), za datę powstania przychodu należnego uważ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-13/HM/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), § 6 ust. 1, ust. 2, ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/12/2005

  Działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie - ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-2/05

  Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy koszty uzyskania przychodów mogą być rozliczane w miesiącu wystawienia faktury VAT za dostawę wody lub odprowadzenia ścieków, pomimo, że przychód podatkowy powstaje w miesiącu następnym, tj. wg terminu płatności, a zarazem w roku podatkowym,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDP/423-2/05

  W dniu 18 lutego 2005r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do naczelnika urzedu skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie prawidłowości rozliczenia kosztów ponoszonych przy rozprowadzaniu wody i gospodarki ściekami do danego okresu rozliczeniowego w powiązaniu z przychodami okr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423/04/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/219/2004

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.09.2004 r. w sprawie o interpretację przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia co następuje: Usługi świadczone przez Pana, klasyfiko... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/260/04

  W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dn. 27.07.2004 r. - w sprawie prawidłowej stawki podatku VAT na usługi komunalne Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz.... Czytaj więcej >