logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CF/413/IP-10/06/IW

  Wnioskodawca realizujący projekty finansowane ze środków specjalnego programu ramowego Unii Europejskiej prezentuje stanowisko, iż w roku 2006-2007 dochody zatrudnionych przez szkołę pracowników realizujących ww. programy podlegają zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pklt 46 ustawy o ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-35/06

  Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody otrzymane przez podatnika jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-10/39050/2005/DK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górnicz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/2004

  Ze stanu faktycznego wynika, że Stacja w ramach środków specjalnych świadczy usługi na zlecenie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Według opinii Stacji usługi te są zwolnione z podatku VAT, ponieważ mieszczą się zgodnie z r... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-74/04

  W związku z pismem z dnia 15.06.2004 r. Nr GK 061/US-2/04 w sprawie o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dot. podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/JC/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2004 (data wpływu do US 28.06.2004), dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/50/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2004 r. znak E.3030/5/04 uprzejmie informuję: Stosownie do art. 15 ust. 6 w/w ustawy nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/5/2004

  Jak wynika z treści art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu, wpisując do dowodu kolejny termin badania technicznego zobowiązany ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-11/04

  W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12 stycznia 2004 r. (uzupełnione dnia 5 lutego 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze... Czytaj więcej >