logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-37/2/07

  W dniu 21.02.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 30.03.2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka zakupuje nap... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443-8/07/IW

  POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 22.03.2007r. przez „Ci... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-126-181/06/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/406/34/2005

  Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 19.09.2005 r. (doręczonego w dniu 19.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/84/1/2005

  Z treści pisma Spółki wynika, że Spółka odlicza podatek naliczony od nabytych towarów i materiałów wykorzystywanych do wytworzenia wyrobów gotowych w związku z czym opodatkowuje podatkiem należnym następujące czynności związane z reprezentacją i reklamą: 1. przekazanie wytworzonyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/196/05

  Piekarnia - Cukiernia K i L sp,j. jest producentem wyrobów ciastkarskich świeżych o nazwach Kruche z cukrem, Gwiazdki, Muszelki, Kokoski, Koktajlowe, Kruche z dżemem, Kokosanki oraz Biszkopciki. Zdaniem spółki sprzedaż w/w wyrobów ciastkarskich podlega opodatkowaniu stawką 7% podatku od... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MOP/443-13/05

  W przedstawionym stanie faktycznym podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów ciastkarskich świeżych, określoną symbolem PKD- 15.81.B. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej podatnik zamierza produkować wyroby sklasyfikowane pod symbolem ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/443/425/05

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 19.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.01.2005 r.) w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/415/18/2004,PPDE/443-37/2004

  W związku z pismem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dot. pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz działów specjalnych produkcji rolnej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju na poodstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PP.443/25/04/JŁ

  W przedmiotowym zapytaniu podatnik przedstawił stan faktyczny i swoje stanowisko w sprawie a mianowicie:Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego produkowane przez podatnika wyroby kwartetki, ciasteczka owsiane, paluchy z cukrem, paluszki piernikowe lukrowane, piernik TAFLO zostały sklasyfikowane... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/42/04/KK

  W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2004r. stanowiące zapytanie o wysokość stawki podatku od towarów i usług na produkowane wyroby ciastkarskie o symbolu według PKWiU 15.82.12 - 55.29, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II-443/29/04

  W odpowiedzi na pytanie jednostki zawarte w piśmie z dnia 27.04.2004 r. (bez znaku), uzupełnione pismem z dnia 2.06.2004 r. o treści: jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje po dniu 1.05.2004 r. na wyroby ciastkarskie z ciasta kruchego o numerze statystycznym PKWiU 15.81.12-00.15, ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II/443/30/2004

  W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 25.05.2004 r. (z datą wpływu 25.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/440/VAT/56/2004

  W trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 14 kwietnia 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej udziela informacji o zakresie stosowania przepisó... Czytaj więcej >