logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/4150-16/07/AD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2007 r., w sprawie udzieleni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-5/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła warunkową umowę sprzedaży nieruchomości, w której zobowiązała się do: oczyszczenia terenu nieruchomości z zabudowań, które ze względu na swój stan techniczny kwalifikują się do rozbiórki oraz wysiedlenia z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-14/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b, pkt 39, pkt 40b, pkt 114, art. 42a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-66/06/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych poprzez oferowanie klientom usług odpłatnych za każdą wykonaną usługę, bądź abonamentowych, kiedy klient opłaca określoną stawkę za miesię... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PDFO/423/173/P/233/06/BM

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) s t w i e r d z a m, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku, który wpłynął do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego ... w dniu 29.05.2006r., ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-41/06/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka ponosi wydatki związane z wykupem dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych, obejmujących świadczenia obowiązkowe i dodatkowe opłacane w formie ryczałtu. Spółka stoi na stanowisku iż koszty świadczeń medycz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/415-KK-I-28/2006

  Pismem z dnia 20.03.2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 22.03.2006r.) uzupełnionym w dniu 01.04.2006r. Pan ... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik jest e... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-70/05/EN

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust.1 pkt.1, art. 8 ust.1, ust.2, art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-103/05/MS

  Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, iż Spółka z udziałem kapitału zagranicznego zatrudnia na umowę o pracę cudzoziemców. Koszty formalności związanych z zatrudnieniem (pozwolenia na pracę, tłumaczenie dokumentów na język polski, karty stałego pobytu dla obcokrajowc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-101/05/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym w Spółce, emerytowanym pracownikom należą się bezterminowo karty uprawniające do korzystania z prywatnej służby zdrowia. Spółka twierdzi iż wartość tego świadczenia wynosi 850,00zł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-156/EP/II/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm/ po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDFD/415-32/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18.10.2005 r., który wpłynął w dniu 19... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-82/05/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi sprzedaż hurtową części komputerowych i oprogramowania na terenie Polski. Odbiorcami towarów są osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W ramach uatrakcyjniania sprzedaży Spółka orga... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/166/PDI/4115-47/2005

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku 03.10.2005 r., uzupełnionego w dniu 09.11.2005 r., o in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-52/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/21/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.08.2005 r. uz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/*DF/410/196/2005/art14a

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 20.04.2005r /data wpływu 20-05-2005/ w spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-30/05/KMP

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w celu wypromowania swoich usług polegających na sprzedawaniu czasu antenowego, organizuje dla osób niebędących jej pracownikami szkolenia. Spółka wszelkie koszty pokrywa w formie ryczałtu, bez względu na to czy wszyscy zaproszeni we... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/18/05

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 15.04.2005 roku, który wpłynął do tutejszego o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-45/05/R1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1, i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 21.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 23.03.2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I - 415 - 26 - II/05

  Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 15.02.2005 r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 31.01.2005 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2426-8-10-220/05

  Zgodnie ze stanem faktycznym sp. z o.o. ... dokonuje zakupu kawy, herbaty oraz cukru do biura, gdzie są one dostępne dla wszystkich pracowników firmy w czasie wykonywania przez nich pracy. Wnioskodawca pozostaje na stanowisku, iż w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fiz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I.2/415/9/2004

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie Nr W.O.R.D. FK/19/2004 z dnia 10.03.2004r. wyjaśnia: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-88/13/04

  Wnioskodawca pisze, iż personelem zatrudnionym w kuchni zakładów karnych, aresztów śledczych i innych jednostek penitencjarnych jest szef kuchni, będący etatowym funkcjonariuszem Służby Więziennej, oraz podlegający mu kucharze, którymi najczęściej są osadzeni. Szef kuchni nad... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-38/04

  Pismem z dnia 26.10.2004r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie świadczenia rzeczowego BHP przeznaczonego następnie dla pracowników Służby Le... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-40/04

  Pismem z dnia 26.10.2004r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie umundurowania dla pracowników Służby Leśnej. Z przedstawionego przez stronę st... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-110/04

  Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego firma X zajmuje się organizowaniem konkursów oraz gier losowych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. W związku z wręczaniem nagród z tytułu wygranych w grach i konkursach powstały wątpliwości co do prawidłowego zdefiniowania „... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/8/2004

  Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny oraz mając na względzie obowiązujące unormowania prawne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy spełnione są uwarunkowania wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pra... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-04/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie stosownie do treści art.14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela wyjaśnień: Zakład Usług Administracyjnych \"...\" zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o wyj... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/950/38/04

  Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 poz. 926 ze zm.) obowiązującym do 31.12.2003 r. wolne od podatku dochodowego były kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samo... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/2-413/19/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 24.03.2004 r., Nr FB 3343/MB/7/2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Stosownie do postanowień a... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/95/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2004 r. (znak: PB 2/MK/RB-033-050-132/04) w sprawie określenia pojęcia przycho... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-0050/100/03

  Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 wyżej cyt. ustawy, udzielonej w odpow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0771/03

  Stan faktyczny: Podatnik w 2003r. zakupił na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej towary handlowe. Część faktury za zakupiony towar została opłacona bonem otrzymanym przez Podatnika za uzbierane punkty premiujące zakupy dokonane w tym sklepie, a część gotówką. Ocena prawna... Czytaj więcej >