logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-178/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Rz 638/06

  Decyzją z dnia 19.07.2006r. L.IS.I/1-4117/26/2006 Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpoznaniu odwołania Ewy i Tadeusza S , utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie z dnia 15.02.2006r. znak UKS.03/FIII/0413/PIT-01/D/2 w przedmiocie określenia zobowiązan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-134/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-114/07/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 27.03.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 27.03.2007.) w sprawie udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-112/07/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 19.03.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 23.03.2007.) w sprawie udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-102/07/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14.03.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 19.03.2007.) w sprawie udzie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-101/07/AK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14.03.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 19.03.2007 r.) w sprawie ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–113/07/KUKM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku N. P. Spółka Akcyjna z dnia 23 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-100/07/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 27 lutego 2007 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 27 lutego 20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–53/07/KUKM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej z dnia 5 lutego 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 9 lu... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 296/06

  Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2005 r., sygn. I SA/Bk 320/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2004 r., nr IS.ZPP-4408/133/03/04, nadto zaś stwierdził, że decyzja ta „nie może być wykonywana w całości”... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 56/06

  Wyrokiem z dnia 14 października 2005 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 174/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 13 maja 2005r., nr PBII/4177-27/WB/05 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-126-181/06/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0030/06/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 973/05

  Wyrokiem z 6 lipca 2005r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił wydaną dla Piotra B. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 29 marca 2005r. (nr POII/4407-5/MW/05/OOT) w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki i odsetek za zwłokę... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 742/05

  Wyrokiem z dnia 27.01.2005 r., sygn. akt SA/Rz 633/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Ryszarda N. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 24.09.2002 r., znak: IS.IX/1-4117/81/02, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. W uzasadnieniu wy... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 741/05

  Wyrokiem z dnia 27.01.2005 r., sygn. akt SA/Rz 2275/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Krystyny N. i Zbigniewa N. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 24.09.2002 r., znak: IS.IX/1-4117/82/02, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. W ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 306/05

  Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 listopada 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 525/04 oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlano-lnstalacyjnego „R\" Spółki z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-423/151/05/JB

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepi... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 292/05

  Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, oddalił skargę Marka C na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 października 2002 r., utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Świnoujściu z dnia 28 marca 2002 r. ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-186/1/CIT/05

  W dniu 19.09.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismami z dnia 17.10.2005r. oraz 20.10.2005r. Podatnik ów wniosek uzupełnił. Z przedstawionego w podaniu stanu faktyczne... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2144/04

  Wyrokiem z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 113/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił skierowaną do Krystyny G. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów ze źródeł nieuj... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2127/04

  Decyzją z dnia 28.12.2001 r. Inspektor Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, kierując się m.in. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.), określił stronie skarżącej Z. S.A. w P. (akt... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2022/04

  Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r., sygn. akt SA/Rz 1743/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W motywach orzeczenia wskazano, że decyzją z dnia 12.07.2002 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie uchyliła d... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-45/05/KC

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. \"H\" wniesionego pismem z dnia 06.06.2005r. (bez numeru) na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-78/CIT/05

  W dniu 18.04.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik – w związku z odbywanymi przez pracowników podró... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-86-99/05/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/25/05

  Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 569/04

  Decyzjami z dnia 22.10.1998 r., 24.11.1998 r. i 31.12.1998 r. Urząd Skarbowy w Stalowej Woli orzekł o odpowiedzialności \"B.\" Z. sp. z o.o. jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z niewpłaceniem w terminie zaliczek na podatek od wynagrodzeń wypłaconych za okres od ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-423/1/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 13.02.2004 r. o interpretację, informuje, iż w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.I. 415 - 2 / 2004

  Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.423/03/04

  W świetle przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Sformuło... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SD-K-415/116/03

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, iż zgadza się ze stanowiskiem podatnika, o ile stan faktyczny opisany we wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz... Czytaj więcej >
 • wyrok SN, sygnatura: III RN 32/01

  Izba Skarbowa we Wrocławiu decyzją z dnia 12 kwietnia 1999 r. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego W.-X. z dnia 20 grudnia 1998 r., którą określono wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę za wrzesień 1995 r... Czytaj więcej >