logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3110/9010027/1/2007

    Wójt Gminy Sławno działając na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 1a, ust. 1 pkt 1 oraz art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.... Czytaj więcej >
  • postanowienie SKO, sygnatura: SKO.SP41/2446/06

    Na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej R Z I w S, zwany dalej „R Z\", wystąpił do Prezydenta Miasta Koszalin z wnioskiem o interperatację prawa podatkowego w zakresie dopuszczalności stosowania stawki określonej w art. 5 ust. 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu... Czytaj więcej >
  • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO/413/1337/06

    Na podstawie art. 14b. § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) po rozpatrzeniu ... Czytaj więcej >