logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: T/PD-2/41170-0001/07

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia nadanego w urzędzie pocztowym w dniu 06.02.2007 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PB–4/415/55/S/2006

  Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidual... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/8/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Sp z o.o. z/s w Bielsku-Białej przedstawione we wnios... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-25/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w przeszłości pobierała składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu wynagrodzenia za pracę w zawyżonej wysokości. W wyniku tego powstała nadpłata (potwierdzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych), która podlega zwro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415/129/1/2005

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.09.2005 r., znak: EE/1957/05 oraz uzupełnienia do wniosku ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/1362/04

  dotyczy: zapytania Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 16.07.2004 r. nr PP/448/II/1031/04 w sprawie interpretacji przepisu art. 70 oraz 68 § 5 Ordynacji podatkowej. W odpowiedzi na w/w pismo, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśnia:Ad. 1) Ordynacja podatkowa nie zawiera przepisów, które r... Czytaj więcej >
 • wyrok SN, sygnatura: III RN 70/02

  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 października 2001 r. uchylił decyzję Izby Skarbowej w Olsztynie w przedmiocie podatku od towarów i usług w części dotyczącej podatku za lipiec, wrzesień, październik 1994 r., w pozostałej części skargę oddalił. Zaskarżoną... Czytaj więcej >