logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/2/07

    Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 5a pkt 6, art. 5b, art. 9a ust. 2 i ust. 3, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ... Czytaj więcej >
  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/3/07, US.PDa-415/4/07

    Dzialajac na podstawie art. 14a ? 1 i ? 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pozn. zm.) oraz art. 5a pkt 6, art. 5b, art. 9a ust. 2 i ust. 3, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 17... Czytaj więcej >
  • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 340000-SPA-9116-79/06

    D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Kielcach, działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.07.2006r., wniesionego na postan... Czytaj więcej >