logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12-1-GK/07

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 26 stycznia 2007 r. w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-403a/06/AW/LS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu S... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPP-0051-32/06

  Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) w związku z art 99 ust.1, ust. 14, art. 100 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/117/2006/MM

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 8, art. 22 ust. 2 i 3, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-262b/06/AW

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/443-117/06/74358

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § l oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.08.2006r., doręczonego w dniu 29.08.2006r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-28/MO/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. \"Ordynacja podatkowa\" (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Strony z dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/052/06

  P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 09.03.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.03.2006 r.) ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/07/2/06/ZM

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.11.2005 (data wpływu do tut. Organu 18.01.2006 r.) uzupe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-19/362a/290/05/PP

  Jak wynika ze złożonego wniosku, w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej zamawia Pan towar w hurtowniach z poleceniem dostarczenia go bezpośrednio do wskazanego przez Pana klienta, a dostarczenie faktury VAT dokumentującej zakup towaru w danej hurtowni do Pana. Dostarczona fa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/264/05/MJS

  Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/337-240/05/AO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.09.2005r., (data wpływu do tut. organu 29.09.2005r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-78/05/PG/89785

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 16.09.2005 r., (doręczonego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-54/A/05/AZ

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2005 r. (data wpływu 09.09.2005 r.) uzupełnion... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-676/05/IS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 25.08.2005 r. (data wpływu 26.08.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443- 426/05/EŁ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-98-99/13/05

  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku z dnia 10.08.2005r. ( bez numeru ) uzupełnionym pismem z dnia 25.08.2005 r. wynika, że Spółka z o.o. dokonuje zakupu towaru od firmy holenderskiej i następnie towar ten sprzedaje innej firmie holenderskiej mającej siedzibę ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-503/05/LS

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązuj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-329/05/JP

  Podanik zakupił surowce do produkcji w firmie z siedzibą w Grecji, które zostały przetransportowane do firmy we Włoszech w celu dokonania procesów uszlachetniających. Zgodnie z ustaleniami z kontrahentem włoskim odstąpiono od wykonania usługi i podjęto decyzję o sprzedaży surowca. W dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-2/443/77-78/05/KW

  Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: zakup towaru przez Podatnika następuje od osoby fizycznej z Luksemburga nieprowadzącej działalności gospodarczej i niemającej nr identyfikacyjnego VAT UE. Następnie towar jest sprzedany bezpośrednio firmie niemieckiej posiadającej nr id... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-2/443-63/05/KW

  Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka uczestniczyć będzie w transakcji trójstronnej jako drugi podmiot pośredniczący w zakupie towaru z Włoch do Danii. Zamierza zlecić wykonanie usługi transportowej z Włoch do Danii firmie transportowej duńskiej, która obciąż... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-205/IV/2005/MS

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 25.05.2005 r. o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-204/IV/2005/MS

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 25.05.2005 r. or... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-34/05/KH/53588

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 17.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 04.07.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-126/05/IK-45536

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 31.03.2005 r. została wystawiona przez dostawcę z Hiszpanii faktura dotycząca transakcji trójstronnej w ramach procedury uproszczonej. Wszystkie pozostałe elementy transakcji tj. faktura sprzedaży Spółki, potwierdzenie odbioru, dokument... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/63/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 25.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-44081/1/TŁ/05

  DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną postanowieniem ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443/P/6/05/KW

  Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym podatku VAT w Polsce i w Niemczech oraz posiada numer VAT UE polski i niemiecki. Spółka planuje dokonywać transakcji polegających na pośredniczeniu przy sprzedaży towarów zakupionych w S... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/7/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Spółkę z o. o. wnioskiem z dnia 14.01.2005r. uzupełnionym w dniu 02.02.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/8/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Sp. z o. o. wnioskiem z dnia 20.01.2005r. uzupełnionym w dniu 2.02.2005r. w sprawie udzielenia interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/10/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania przepisów ustawy z dnia 1... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-156/05/CIP

  Stan faktyczny: Spółka jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT UE. Produkty sprzedaje na terenie kraju, do krajów unijnych i poza unijnych. Do sprzedaży do krajów unijnych WDT na towary podatnik stosuje stawkę podatku VAT 0% przy spełnieniu warunków art. 42. Na faktur... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1001/15i/04

  Ad 1.Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2. eksport towarów;3. import towarów;4. wewnątr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443/32/04/SM

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm), informuje co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku Podatnika, wniesionym w dniu ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/118/04

  Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.10.2004r.) informuje: Z przedstawionego w w/w piśmie stanu faktycz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443/133/BK/04

  Procedura uproszczona, jaką jest wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna dotyczy tylko obrotu towarowego. Zgodnie z art. 2 pkt 6 przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegający... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443- 09 /04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpoznaniu pisemnego zapytania podatnika z dnia 13.09.2004 r. (data wpływu 15.09.2004 r.). w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie sto... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-142/04/KW

  R. POLSKA Sp. z o.o. (zwana dalej Podatnikiem) zwróciła się pismem z dnia 16.08.2004r. (data wpływu 19.08.2004r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa w niżej opisanej sytuacji. Podatnik współpracuje z firmą R. Gm... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-077/SIP/843/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje częściowej zmiany interpretacji zawartej w piśmie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2004r. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443-1319/163/IM/04

  Pojęcie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej zostało zdefiniowane w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zgodnie z którym przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną – rozumie się transakcję w któ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1319/169Z/IM/04

  Pojęcie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej zostało zdefiniowane w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zgodnie z którym przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną - rozumie się transakcję w któr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/14/04/TZ

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.05.2004 r., w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I/443/33/BP/04

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku , działając na podstawie art. 14a § 1i3 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) informuje: Stosownie do przepisu art. 42 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-723/04/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Podatnik podatku od towarów i usług – Spółka z o.o. – wystawił w maju 2004r. fakturę za dostarczenie części do statku dla odbiorcy posiadającego siedzibę na Cyprze. Części do statku Spółka zakupiła u dostawcy w Niemczech, który bezpośrednio dostarczy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I MUS-1471/VUR2/443-142/04/EŁ

  Zgodnie z art.135 ust.1 pkt. 2 wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) ma miejsce wówczas gdy występują w niej łącznie poniższe warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika musi być bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w ... Czytaj więcej >