logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-105B/07/EŁ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretac... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/443-6/07/Z/08

  Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: - art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 23 stycznia 2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarb... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/444-730/06/PLU

  P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 29 listopada 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 01.12.2006r.), uzupełnionym dnia 18 stycznia 2007r. (data wpływu do Urzędu 19.01.2007r.) oraz dnia 14 lutego 2007r. (data wpływu do Urzędu 15.02.2007r.) ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-135/06/DL-80658

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą w zakresie spedycji oraz agencji celnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje odpraw celnych jak również wystawia dokumenty tranzytowe T1. Na wniosek upoważnionego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-751/06/KUP

  Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 14 września 2006 roku (data wpły... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/VAT/443/487/06/MS

  Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku, po rozpatrzeniu wniosku Firmy \"XYZ\" Spółka Jawna z dnia 17.03.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443 – 22/HD/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 8, art. 83 ust. 1 pkt 21 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-230/1/05/AW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 26.09.2005r. (... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/134/05

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 08.08.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik z dnia 28.07.2005 r. nr PP 443/47/05/ZM w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/47/2005/IPP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia xxx 2005 roku złożonym przez Fabrykę xxx S.A. w sprawie interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/443/212/243/MZ/2005

  Wnoszący pytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż działa w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktualnie dokonuje zakupu w krajach trzecich (poza UE) dużych partii mazutu z dalszym przeznaczeniem na zaopatrzenie statków morskich w ruchu międzynarodowym... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-104/05/KH/27935

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 24.03.2005 r. (uzupełnionego w dniu 12.04.2005 r.) w s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-35/05/MS/17538

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 11.02.2005 r., (doręczony w dniu 25.02.2005 r.) z zakresupodatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-36/05/MS/17540

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 11.02.2005 r. (doręczony w dniu 25.02.2005 r.) z zakresu podatk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-108/05/CIP/01

  Stan faktyczny : Podatnik podatku od towarów i usług – spółka z o. o. nabyła od holenderskiego kontrahenta towary niewspólnotowe, tj. sprowadzone z państwa trzeciego w procedurze tranzytu, które następnie zostały dopuszczone do obrotu na terenie Holandii. Nabycie towarów nastąpiło pr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2521/04/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Podatnik podatku od towarów i usług dokonał dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Kazachstanu. Towary te zostały uprzednio nabyte przez Podatnika od jego kontrahentów z Unii Europejskiej (tj. od kontrahenta z Holandii oraz od kontrahenta z Niemiec). Towar nabyty od ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2436/04/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Podatnik podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa na podstawie faktury towar od kontrahenta posiadającego siedzibę w USA. Towar dostarczany jest do Podatnika drogą morską bezpośrednio z Chin. Towary sprowadzone z państwa tr... Czytaj więcej >