logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-155/07/AW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepis... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D/415-0005/07

  Wnioskiem z dnia 24 sierpnia 2006 r., uzupełnionym 18 września 2006 r. i 09 listopada 2006 r., podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie os... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/2/07

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku złożonym dnia 15.01.2007 r. o udzielenie interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/5a/2007

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 01.02.2007 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/5b/2007

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 01.02.2007 r. postana... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO/Cz/413/702/07

  DECYZJA na podstawie art. 248 § 2 pkt 2 i § 3, art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr 143 poz. 1199 z 2006 r., Nr 66. poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz. 1031, Nr 217 poz. 1590, Nr 225 poz. 163... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-206/06/JB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII423/1/19.07

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko K Sp. z o. o. - przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2007 r. o udzielenie int... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406-51/06/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14 a § 1 i 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-119/07/AK

  P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer p o s t a n a w i a nie potwierdzić stanowiska zawartego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DP/423/218-13/06/GE

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii skutków podatkowych w podatk... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBD/4218-005-4/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26 kwietnia 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-14/06/BR

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 roku poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 12.05.2006 roku dotyczącego i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/201/DF/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U.z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-18/06

  W dniu 12. 05. 2006r. złożono wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DP-II/4110-93/AP/06

  Na podstawie art.216 w zwiazku z art.14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst:Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005r z późn. zmianami) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/40/1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia 23.03.2006r. (data wpływu do US 27.03.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 27.04.2006r., o udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/55/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Strony z dnia 27.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2006r.), uzupełnionego pismem z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/54/06/MK/2

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 27.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 07.04.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/29/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fiz... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/11/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2, ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 27a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2 lit. b, ust. 4, ust. 5, ust. 6 pkt 1, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 10 ustawy z dnia 26.07.1991... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 50 / 115a/39 / 06 / KSz

  Stan faktyczny Z pisma podatników wynika, że 31 marca 2005 roku wraz z jeszcze wówczas narzeczoną zakupił lokal mieszkalny oznaczony numerem 93, znajdujący sie w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy ... Zarówno narzeczona, jak i podatnik nabyli po #189; części prawa do mieszkania, stają... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-18/06

  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 . Nr 177, poz. 1468) prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/26/IW/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn, zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani xxxz dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/8/06

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawczyni, osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko, mieszka wraz z synem w lokalu mieszkalnym, którego prawnym właścicielem jest małoletni syn. Wnioskodawczyni posiada faktury VAT wystawione na jej nazwisko, potwierdzające poniesien... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/12/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-40/III/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) ,art. 27a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-14/06

  Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2006r. (data wpływu 21.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/78/06

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik w grudniu 2004r. sprzedał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W mieszkaniu zamieszkiwał jednak do końca lipca 2005r. ponosząc jednocześnie koszty związane z eksploatacją mieszkania. Zapis zawarty w akc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/19/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 20.04.2006 r. wni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/127/Z/K/06

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 28.03.2006r. Wnioskiem z dnia 28.03.2006r. wystąpiła Pa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423/3/06

  Na podstawie art. 216, 14a § 1 i 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z 08.03.2006 r. odnośnie możliwości zaliczenia do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415-4/06

  Wnioskiem z dnia 10.04.2006 r. (uzupełnionym w dniu 18.04.2006 r.) podatniczka zwróciła się do tut. Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Z przedstawionego przez podatniczkę stanu faktycznego wynika, że w dniu 16.02.2005... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/18/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/15-13/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2006 r., o udzielenie interpretacji co d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-22/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 27.01.2006 r. - uzupełnionego w dniu 28.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/18/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia 09.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-22/III/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) oraz art.12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-18/III/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) oraz art.26, art.45 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-24/06/MC/II

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami: Dz. U. z 2004r. Nr 93, poz.894; Dz. U. z 2005r. Nr 85, poz.727; Dz.U. Nr 86, poz.732; Dz. U. Nr 143, poz. 1199) po rozpatrzeniu wniosku Podatnicz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-24/06/MC/I

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zmianami: Dz. U. z 2004r. Nr 93, poz.894; Dz. U. z 2005r. Nr 85, poz.727; Dz.U. Nr 86, poz.732; Dz. U. Nr 143, poz. 1199) po rozpatrzeniu wniosku Podatnicz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/8/2006

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2006 r., uzupełnionym dnia 13.02.2006 r. o u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-4/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani, zam., złożonego osobiście w dniu, o udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/11/2006

  Pan .............. pismem z dnia 23.01.2006r. (data wpływu do US 24.01.2006r.) wnosi o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego - cytując Wnioskodawcę : „w sprawie zastosowania ulgi podatkowej z tytułu remontu mieszkania”. Z przedstawionego przez Pana ..... wniosku, ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-5/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani, złożonego osobiście w dniu 25.01.2006 ro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-93,94/165/US/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2006 r. stwierdza, że... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-33/06/AS

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/2/06

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 23 stycznia 2006 r. postan... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-16/06

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z zażaleniem z dnia 14.02.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-161/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2005 r. (uzupełnionym 26 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1448/ND/415-1/06/AB

  Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2000r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dn. 30.01.06r. (data wpływu do Urzędu 07.02.06r.) dotyczącego udzielenia pisemnej interpreta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/2006

  POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-10/VII/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 27a ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-11-3/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.216 i art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 09 lutego 2006r. w sprawie interpretacji przepisów praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/342/05

  Podatniczka jest jedynym spadkobiercą testamentowym domu, w którym mieszka. Testament został sporządzony w formie aktu notarialnego. Nie dokonano stosownych wpisów do księgi wieczystej. Dom wymagał całkowitego remontu, zatem podatniczka poniosła wydatki na jego remont. Dotychczas podatni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDW/415-1/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z póżn. zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.01.2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/4/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/1004/10/06

  W dniu 06.02.2006 r. do tut. Organu wpłynął wniosek podatniczki, który uzupełniono dnia 23.02.2006 r. z prośbą o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej sprawie:1. Czy w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego można odliczy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-332-61/05/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-7-3/2006

  POST ANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art.14a §l i§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 12 stycznia 2006 roku, który wpłynął do tutejszego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I-415/2/2006

  W dniu 18.01.2006 r. zwrócił się Pan z wnioskiem w sprawie dokonania interpretacji zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących możliwości skorzystania w roku 2005 z ulgi remontowej z tytułu poniesionych wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego zajmowanego na podstawi... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 225/05

  W dniu 17 lutego 2004 r. Józef A. złożył do Urzędu Skarbowego w Puławach wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia tytułu wykonawczego nr SMC/25/99, dotyczącego podatku od towarów i usług za 1993 r. W uzasadnieniu skarżący podniósł, iż decyzja będąca podstawa wystawienia tego tytułu je... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-8/06/GS/1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/1/06

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ),po rozpatrzeniu wniosku Pana X. Y. zam. Pionki, ul. Z z dnia 29.12.2005r. (data wpływu 04.01.2006r.) o udzielenie pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/85/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie, działając na podstawie art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 08.12.2005r. (uzupełnione w dniu 23.12.2005r.) - za niepra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-1/2006

  Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 18.01.2006 roku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego postanawiam: uznać przeds... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/34/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowani... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-2/IUSŁ-B/2006/AA

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi dmawia zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty Nr I USB XVI/415/57/05 z dnia 16 gru... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 239/05

  Wyrokiem z dnia 26 października 200 r., sygn. akt I SA/Ka 2307/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uwzględnił skargę Anny R.-P. i Adama F., uchylając decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 września 2003 r., nr PBII/2-41171/52/03 K/7116 w przedmiocie określenia s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-70/05/JM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa ...... z dnia 28.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-3/06

  Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr. 14 poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art.3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę skł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/06

  Na podstawie art. 216 i 14a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 póz. 60 z 2005 roku z późn.zm), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.11.2005r. postanawia udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/01/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-211/05/AZ

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a §1-4 w związku z art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /t. j.Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-147/05/MS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszeg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417PD/415/170/06/SM

  Wnioskami z 12.2005r. zwrócił się Pan do organów podatkowych z zapytaniem czy protokół odbioru do użytkowania lokalu mieszkalnego stanowi tytuł prawny zezwalający na skorzystanie z ulgi remontowo-modernizacyjnej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że we wrześniu 2005r. aktem no... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/4856/GK-1/XII/1/05

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach 2003 i 2004 dokonywał Pan remontu mieszkania użytkowanego na podstawie umowy użyczenia. W świetle przytoczonych faktów pyta Pan, czy posiadając taką umowe mógł skorzystać z odliczeń od podatku w ramach tzw. ulgi remontow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/665-21/PDOF/BD/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku , działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U . Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.12.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/44/EB/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 03.11.2005r (w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/179/2005/JZ, PUS.II/443/180/2005/JZ

  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-2/06/MS

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a §1-5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia o interpretację przepisów prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-46/115/05

  Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego uznaje przedstawione stanowi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-668/14/US/06

  Pismem z dnia 05.12.2005 r., uzupełnionym dnia 21.12.2005 r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: W dniu 01.12.2005 r. podpisał Pan protokół zdawczo - odbiorczy l... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-134/05/BS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-134a/05/BS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-09/05/FD

  Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn.zn.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... zam. w Gdańsku przy ul.... z dnia ... roku który uzupełniono pismem z dnia ...roku (data wpływu do tut. Urzę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/1/67/31/05

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach stwierdza, że stanowisko Pana - przedstawione we wniosku z dnia 21. 11.2005 r., który wpłynął w dniu 21. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/47/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione stanowisko w złożonym w dniu 04.11.2005 r. (uzu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/44/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 27a ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-178/390/05/AS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 29.11.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zas... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/25/2005

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 września 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-58/VII/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 27a ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/449/Z/K/05

  Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 30.11.2005r. Wnioskiem z dnia 30.11.2005r. wystąpiła ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-17/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2005 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej odlicze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/6/17/05

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 i art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-43/05/MCz

  W dniu 17.10.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 32 oraz art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/1/54/24/2/05

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach stwierdza, że stanowisko Pani - przedstawione we wniosku z dnia 05.08.2005 r., który wpłynął w dniu 08. 0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415-107/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 14.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/415-44/05

  Postanowienie Na podstawie art.14a §1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, z 2005 r., poz.60, z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 listopada 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406-58/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz.60/ -Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej... Czytaj więcej >