logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-61/07-2/BD

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-33/07-4/AG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-3/07

  W dniu 29 czerwca 2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów Spółdzielni z tyt... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/108/07/LJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/137/07/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie doty... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-39/07

  W dniu 02 maja 2007r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 18 maja 2007r. oraz w dniu 16 lipca 2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż pracownik Spó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-2/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/415-5/07

  Wnioskiem z dnia 25.05.2007 r. ( data wpływu 28.05.2007 r.), uzupełnionym w dniu 28.06.2007r. (...) w Bielsku Podlaskim wystąpiło o wydanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwróciło się z zapytaniem, czy jako płatnik pos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB1/423-29/07/EF

  Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Wspólnota mieszkaniowa w drodze uchwały podjęła decyzję o wysokości zaliczek eksploatacyjnych. Po zakończeniu roku obrachunkowego Wspólnota porównuje koszty planowane z kosztami faktycznie poniesionymi. W wyniku takiej kalkulacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/VP/443-75a/07/EC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2007r. (data wpływu do Urzędu 15.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/423-9/07

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 216 , art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa ( Dz .U. z 2005 r. Nr 8 , poz.60 z późn. zm ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 9.03.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/07/KR

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.02.2007 r. w sprawie momentu powstania obowi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-2/423-29-7/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie wniosku z 26 stycznia 2007r., w sprawie udzielenia pisemnej interpre... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-87/06/EN

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 2 pkt 10 lit. a), art. 9, art. 20 ust.9, art. 103 ust.4, ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDP/416/MJ/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 par. 1 i par. 2 oraz art. 236 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-8/13184/07

  W dniu 29 grudnia 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-3/07/MKi/17764

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.12.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.01.2007 r.), uzup... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-64/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać stanowisko przedstawione w złożonym wniosk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII-415/14/06/24

  Do Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Płatnika z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego. Zwrócono się z następującymi pytaniami:1. Czy od wynagrodzenia ryczałtowego członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nale... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-330/06/JW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.11.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-138/06/DM-81270

  Z treści wniosku wynika, że Sp. z o.o. zawarła kontrakt z dostawcą z innego kraju UE na dostawę maszyny produkcyjnej. Tytułem realizacji zamówienia Spółka wpłaciła do dostawcy zagranicznego zaliczkę. Dostawca zagraniczny jednak nie wystawił faktury potwierdzającej otrzymanie zaliczki. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-40/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 oraz § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 25.09.2006 r. uzupełn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40RPŁ/415/72/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Wola na podstawie art. 14a - 14d ustawy z dnia 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr. 8 poz. 60 z późn. zm. ), w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2006r. ( wpływ do tut. organu 02.10.2006r.) postanawia że stanowisko płatn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-21/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lipca 2006 r. (data otrzymania: 7 sierpnia 2006 r.), w spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/316/DJW/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–259-328/06/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 10 sierpnia 2006 r. (data wpływu 16 sierpień 2006 r.) w sprawie udzielenia p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-102/06/AB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 04.07.2006r. (data wpływu do Urzędu 07.09.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-127/TZ-162/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.06.2006 r. (data wpływu 30.06.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-11/06

  Urząd Gminy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostarczania energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych. Z odbiorcami posiada zawarte umowy, w których są określone terminy płatności. Za ogrzewanie pomieszczeń z góry do 10-go każdego miesiąca, za dostarczanie ciepłej... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/4407/93/06

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z zażaleniem Spółki z dnia 07.07.2006 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 30.06.2006 r. nr PO2/443-47/06/KH/51989 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IV-406/17/2006/VAT

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.), udzielając interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.1416/PP/443-12/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz.60) po zapoznaniu się z treścią wniosku Podatniczki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PPM/443-4/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 par. 1 w związku z art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmn.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Spółki X z dnia 30.05.2006r. (data wpływu do Urz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/06/5

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Pani X z dnia 26.06.2006r. (data wpływu do tut. urzędu), o udzielenie pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/11/06/AP

  DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 marca 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola z dnia 28 lutego 2006 r. nr US... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42181/I/11/PK/06

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 1 w związku z 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. � Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Jednostki z dnia 17.05.2006r. na postanowienie i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-153/227/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-423/4/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2006r. L.dz. 347/06 o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-47/06 I

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika, X, z dnia 12.06.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-17/06

  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 20.04.2006 roku (data wpływu 26.04.2006 r.) w sprawie udzie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pp/443-57/06/V13

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 27.03.2006r. podatnik został utworzony w celu wybudowania i eksploatacji Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.Podatnik uzyskuje dochody budżetowe z tytułu składek członkowskich, otrzymanych dotacji celowy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-355/06/KS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 23.03.2006 r. w s... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/4117-0020/06/3

  Decyzja Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11.03.2006 r., wniesionego przez podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ci... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS II-2-423/86/06/JB

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-17/MM/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 22 lutego 2006 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/65/260/06

  Ze złożonego wniosku wynika, że przedmiotem działalności Podatnika jest sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, pozostała sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych oraz sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową. Najczęściej przedmiotem sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-15/06/RK

  Podatnik złożył w dniu 02.02.2006 r. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego na temat: w jaki sposób opodatkować zaliczkę otrzymaną od kontrahenta zagranicznego do kilku kolejno po sobie następujących usług transportowych? Ze stanu faktycznego przedstawionego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-95/14a/06/KC

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 20 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/06/IK-24674

  Z opisu stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, że Spółka dokonuje zakupów od kontrahentów z terytorium UE, dla których jest podatnikiem. Dotyczy to zakupów inwestycyjnych, gdzie dostawca dokonuje także montażu maszyn czy urządzeń. W kontraktach inwestyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.40RPŁ/415/21/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art. 14a - 14 d i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr. 8 poz. 60 z późn. zm. ), w związku z wnioskiem z dnia 07.02.2006r /wpływ 14.02.2006r/, uzupełniony pismem z dnia 03.03.2006r ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-13/VII/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, 73 § 2 pkt 1, 76c, 77 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13-1/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż w zakresie podatku od towarów i usług stanowisko Podatn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-655c/05/MP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-655d/05/MP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-12/06/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Szpital zawiera ze swoimi pracownikami ugody sądowe, w której zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowań za niewypłacone w terminie podwyżki wynagrodzeń za pracę wynikające z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjny... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-26/06

  Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż w miesiącu kwietniu 2005 roku firma zawarła kontrakt z firmą włoską, na kupno maszyny do produkcji folii. Kontrakt zawarto w ramach programu inwestycyjnego firmy, który to program dopiero powstawał i w przypadku powstania ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-459/2/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/2-406/5/2006/INT

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 165a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11-1/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 09.01.2006r. złożoneg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_7_06_P

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.12.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-87.3/65192/05/DP

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usłu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06/V13

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 06.01.2006r. (L. Dz. ZKG.310/02/06), podatnik planuje dokonanie na podstawie uchwały Nr V/24/04 z dnia 27.01.2004r. zmienionej uchwałą Nr XI/48/05 z dnia 19.12.2005r., zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych i nie przezn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-121/13/05

  Podatnik w swoim piśmie skierowanym do tutejszego organu w dniu 4 listopada 2005r. przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji maszyn rolniczych. Wnoszący zapytanie zwrócił się z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie sposo... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/4407/9/06

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 16.08.2005 r., nr PP-1-443-70/05/MD, w którym udzielono interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-77/05

  W związku z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 11.03.2004 ( Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania otrzymanej zaliczki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, Naczelnik Drugiego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-255/TZ(1)-228/05/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.09.2005 r., złożonego do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w dniu 29.09.2005 r., przesłanego n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/232/2005/ER

  Zarówno w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, jak i przepisach wykonawczych, brak jest uregulowań prawnych określających wprost wysokość stawki opodatkowania zaliczek z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/429/TŁ/05

  DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną postanow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-58/HM/05

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 , art. 217 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity / Dz.U Nr. 8 poz. 60 z 2005 r. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 12 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/26/05/AG

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-II-415/38/2005

  Stosownie do postanowień art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim udziela następującej informacji w zakresie stsosowania przepisów prawa podatkowego. Pan X w złożonym w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/58/05

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik zawarł w dniu 18.12.2004 r. umowę sprzedaży znaku towarowego, na który posiadał prawo ochronne. Przeniesienie prawa własności znaku towarowego nastąpiło z dniem 14.06.2005. Kontrahent zgodnie z umową na nabycie znaku towar... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-56/AK/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 24 sierpnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-53/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2005 r. złożonym do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przez Pana …, o udziel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/72/05/IW

  POSTANOWIENIENa podstawie:� art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 01.08.2005r. (data wpływu do tut. ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTII/4407/14-8/05/BM

  Decyzja Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 239, art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 jednolity tekst z 2005r.) oraz zgodnie z art. 19 ust. 10 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11.03.04r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-98-2-GK/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 14 lipca 2005 r. w sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-47/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 20 ust. 3, art. 41 ust. 3, art. 87 ust. 3a i art. 106 ust. 3 usta-wy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), § 14 ust. 1 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_50_50_76/III/443/35-1/05/AO

  Spółka Akcyjna ... z siedzibą w ... złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących sprawach:1) Czy otrzymana zaliczka z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rodzi obowiązek podatkowy z tytułu podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-45/05

  Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podat-kowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, ze zm.), art. 20 ust. 3, art. 41 ust. 3 i art. 87 ust. 3a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w D... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-144/05/BKJ-54547

  Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka otrzymuje zaliczki na dostawy eksportowe poniżej 50% wartości dostawy. Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 czerwca 2005r. otrzymanie każdej zaliczki (przedpłaty, zadatku, raty) w eksporcie będzie oznaczać powstanie obowiązku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-144/05/BKJ-54549

  Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka otrzymuje zaliczki na dostawy eksportowe poniżej 50% wartości dostawy. Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 czerwca 2005r. otrzymanie każdej zaliczki (przedpłaty, zadatku, raty) w eksporcie będzie oznaczać powstanie obowiązku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-144/05/BKJ-54551

  Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka otrzymuje zaliczki na dostawy eksportowe poniżej 50% wartości dostawy. Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 czerwca 2005r. otrzymanie każdej zaliczki (przedpłaty, zadatku, raty) w eksporcie będzie oznaczać powstanie obowiązku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-16/05/I

  Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Zakład pracy w dniu 10.03.2005 r. otrzymał decyzję naczelnika urzędu skarbowego zwalniającą z obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy w wysokości odpowiadającej kwocie 19% wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe przez pracownika. Pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/93/2005

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 14.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-299a/05/MŻ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej z dnia 6.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-299b/05/MŻ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej z dnia 6.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423–37/05/P

  Pismem z dnia 14 stycznia 2005r. Spółka z o.o. zwróciła się z wnioskiem o udzielenie w trybie art. 14a §1 Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Stronę w ww. wniosku stanu faktycznego wynika, że... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-37/05/AK/61975

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 19 lipca 2005 r. (uzupełnionego w dniu 9 sierpni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-57/33890/05/PJ

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidua... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-285/2/05/AK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na podstawie umowy z dnia 13 października 1998r. o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynków, a rzecz Spółki ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego część nieruchomości obję... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO.XV/443/59/357/VAT/JB/05

  Pismem z dnia 03.06.2005r. , podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny : Sp z o o. zawarła w dniu 15 kwietnia 2004r. kontrakt z firmą X z siedzibą w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-48/05/MD

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS/IPD2/4430/51/2005

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11-03-2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/212-131/05/AO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2005r. , uzupełnione o podpis osoby uprawnionej w dniu 13.06.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-12/05/id

  Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) p o s t a n a w i a m uznać stanowisko Strony, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego przedstawionego we wniosku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-120/05/AN-44072

  Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka otrzymuje przedpłaty na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w wysokości poniżej 50% wartości zamówienia. Zdaniem Spółki przyjęcie przedpłaty poniżej 50% nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. W odpowied... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), art. 5 ust.1 pkt 1, art. 7, art. 8 ust.1, art. 41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-41.6/21461/05/DP

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 20.04.2005r. uzupełnionego pismami z 23.04.2005r. oraz 04.05.2005r. wynika, że Spółka dokonuje eksportu towarów i z tego tytułu otrzymuje zaliczki. W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się z zapytaniem z jaką stawką ma obowi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-29/GC/2005

  Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w kwestii rozliczenia zaliczki otrzymanej w... Czytaj więcej >