logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/BJ/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/415-89/125a/86/07/BB

  STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w latach 2005-2006 prowadził Pan działalność gospodarczą (usługi budowlane) opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Od 2007r. prowadzi Pan działalność w tym samym zakresie, ale na zasadach ogólnych - poda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/22/07/AL

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14A § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.06.2007r. o udzielenie pisemnej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/V/25/2007

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie innych ustaw ( Dz. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-26/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-4/07-2/AM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-PB-415-49/07/347/AT

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie zasad ogólnych. Na podstawie decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 lutego 2007... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-28/07/MC

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art.14a §1, §3 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) ORZEKA nie zgodzić się ze stanowiskiem Pani, iż w przypadku braku PIT-11 może Pani uwzględnić ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-40/07

  Wnioskiem z dnia 10.05.2007r. (data wpływu – 16.05.2007r.) wystąpiła Pani do tut. organu podatkowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-48/07/AS

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać Panu R. pisemną i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-48/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego osobom z którymi zawarła umowy zlecenia. Spółka stoi na stanowisku, iż od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego Spółka mo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-61763/VII/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 23 ust. 7, art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit. a, art. 26 ust.13a oraz art. 27 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-42/07/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła z nierezydentem (rezydent Portugalii) umowę o pracę na stanowisku prezesa zarządu. W okresie od 01.07.2006r. do 28.02.2007r. Spółka pobierała pracownikowi składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z polskimi prze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XV/415-6/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), oraz art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt. 46, art. 27b ust. 1, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/11/07

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2007 r., uzupełnionego pism... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-12/JJ/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu Pana wniosku z 2 kwietnia 2007r. dotyczącego interpre... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4151/15/2007

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47b (w związku z art. 14 ustawy z dnia 12.11.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/415-5/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 27b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/4/2007

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 236 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-811/07/AK

  Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § l, art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarb... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/07

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r.Nr 14, poz.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-25/07

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą opodatkowaną w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 3%. Podatnik podlega ubezpiec... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII/415-6/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2007 r.w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-39729/07/FD

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 20.02.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu - 22.02.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-25/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.), art. 26 ust. 1 pkt. 2, art. 27 ust. 8 i art. 27b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowy... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-09/07/AD

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku ze złożonym przez Panią H. wnioskiem z dnia 19.02.2007r. ( data wpływu 20.02.2007r. ) w sprawie interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-27/07/IJ

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. organie podatkowym w dniu 16.02.2007 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-17-374/07/ZDB

  Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 19.01.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/1/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 par.1 w związku z art.14a par. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku po analizie złożonego przez Pana wniosku z dn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-13/07

  POSTANOWIENIEw sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz.60 r. z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-3/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 10.01.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji co... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.V/6/2007

  POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14 a § 1 i § 4,art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2007 r., uznaje stanowisko wniosko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-6/2007

  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że zatrudniony u wnioskodawcy pracownik uzyskuje dochód z dwóch różnych źródeł przychodu tj. z umowy o pracę oraz umowy zlecenia oraz, że składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Na po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/919/GK-1/II-1/07

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan wspólnie z żoną działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych. Nadmienił Pan, że opłaca podatek dochodowy od osób fizyczny... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MPPiO/415-8/07

  Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. W okresie od 1 października 2004 r. do 30 września 2006 r.podatnik opłacał składki na ubezpieczenie spo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-1/07/DM

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 Nr S, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27.12.2006 r. (wpływ do tut. Organu podatkowego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-3/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20.12.2006 r. (uzupełnione... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-3/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 18.01.2007r. jest nieprawidłowe w zakresie opodatkowania podatkiem... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/19/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z 20 listopada 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VI/2/2007

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.11.2006r w sprawie udzielenia pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFNII/415-37/06/1/JGN/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdza, że: stanowisko przedstawione we wniosku data wpływu do organu podatkowego 08.11.2006 r. i ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-415/35/07/int

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-210/336/06/07/AG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2006r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 24.10.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/222/06

  W dniu 20.12.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wpłynął wniosek Strony o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik jako osoba posiadająca gospodarstwo rolne i prowadząc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-27/06/BJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko jednostki przedstawione we wniosku z dnia 29.11.2006r., uzupe... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/189/2006/PD II/415-68/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatniczki z dnia 19.10.2006 r. uzupełnionego pismem z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/315/Z/K/06

  Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.11.2006r. dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Ur... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/294/Z/K/06

  Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza co następuje: Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ), opodatkowaniu podatkiem dochodowym p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/124/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415-28/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/V/19/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.10.2006 r., uznaje stanowisko wnioskoda... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/V/20/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.10.2006 r., uznaje stanowisko wnioskod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I.PB/423–7/06

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.08.2006 r., złożonego w dniu 08.09.2006 r., w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: Czy kosztem uzyskania przychodów będą dla Spółki... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-81/06

  W dniu .... zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Przedstawia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-91/06

  Podatniczka wniosła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. przedstawiając następujący stan faktyczny sprawy: Przedmiotem prowadzonej przez Podatniczkę pozarolniczej dzi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/40/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 11 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 27b ust. 1 pkt 1 i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/20/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2006 r. o udzieleni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/415/25/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 24.07.2006 r. (złożonym w dniu 18.08.2006 r.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uzna... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 22 / 2006

  W dniu 18 października 2006 r. podatnik wystąpił do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi pozarolniczą dział... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/15/06

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.09.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII/415–55/06/JK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... zam. w Malborku ... z dnia 31 lipca 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.406/005-5/06

  naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2006 r. (data wpływu do Urzędu 03.07.2006 r.) i uzupełnionego w dniu 14.07.2006 r. (data wpływu 19.07.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO2/415-31/06/AK

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 - § 5, art. 14b § 1 i § 2 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem w sprawie interpretacji c... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/17/2006

  W sierpniu 2006 r. otrzymał Pan z ZUS zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy (za okres X/2004-IX/2005). W świetle powyższego zwraca się Pan z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób należy dokonać korekty podatku dochodowego od osób fizycznych z ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-62/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka kieruje pracowników mających miejsce zamieszkania w Polsce do pracy do oddziału w Niemczech. Spółka we wniosku wskazała, iż oddział ten stanowi zakład w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 14.05.2003r., a doc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/I/415-53/06/MB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 4 i art 216 § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz.60 z późn. z zm) -Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Pana stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku z dnia 19 czerwca 2006r. (uz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443PD41/415/314/19/06/IJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.), oraz art. 26 ust 1 pkt 2b, art. 27b ust 1 pkt 2, ust 2, ust 3,art. 39 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000r. nr 14 p... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0833/05

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po dokonaniu weryfikacji wydanego na wniosek Pana ..., postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 23 sierpnia 2005r. Nr PF/415-99... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-64/06/SG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 26.04.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.04.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KB/415-42/06

  Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku ze złożonym przez Pana M. wnioskiem z dnia 13.06.2006r., w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.40 RPŁ/415/36/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a- 14 d ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr.8 poz. 60 z późn. zm. )w związku z wnioskiem z dnia 10.04.2006r. ( wpływ 12.04.2006r.) postanawia że stanowisko płatnika zawarte w wyże... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/80/69-2/TB/06

  Zgodnie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości miejscowej Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego, na pisemny wniosek podatnika udziela pisemnej interpretacji co do zakresu l... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/13/4/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. N... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI.415.47.06

  Pismem z dnia 10 maja 2006 r., wniesionym dnia 15 maja 2006r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Wyjaśnił, iż jest wspólnikiem Spółki Jawnej .... Spółka ma 4 wspó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/RDP/423/HK/59/2006

  P O S T A N O W I N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2006r. (podpisanego przez osobę nieupoważnioną do występowania w imieniu jednostki) uzupełnion... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0035/2006

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.04.2006r. / złożonego w Kancelarii Urzędu Sk... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-SIP-191/06

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.), -zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu z dnia 24 kwietnia 2006r. Nr US III/415-16a/58/06 w części dotyczącej możliwośc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/43/06/JB

  P O S T A N O W I E N I E Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa) Na niniejsze postanow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-26a/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia na czas nieokreślony. W związku z tym Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jej obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych związanych z sytuacją gdy zleceniobiorca ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-26b/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia na czas nieokreślony. W związku z tym Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jej obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych związanych z sytuacją gdy zleceniobiorca ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-25/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w przeszłości pobierała składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu wynagrodzenia za pracę w zawyżonej wysokości. W wyniku tego powstała nadpłata (potwierdzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych), która podlega zwro... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/14/06, US.III-415/15/06, US.III-415/16/06, US.III-415/17/06, US.III-415/18/06, US.III-415/19/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/415/8/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 10.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PDFD1-415/20/06

  W dniu 06.02.2006 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-16/06/PK

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w 2006r. otrzymała z ZUS i przekazała byłemu pracownikowi kwotę nadpłaconych składek emerytalno-rentowych za 2003r. Z nadpłaconych składek została potrącona przez ZUS składka na ubezpieczenie zdrowotne związane z koniecznością k... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-16a/58/06

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielania pisemnej interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-33/06/R1

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1, i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/06

  Pismem z dnia 23.01.2006 roku zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: W zeznaniu za 2005 rok wysokość kwoty podatku nie po... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-5/KK/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 02 marca 2006r. uzupełnionego pismem... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-4/06/AS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 16 stycznia 2006r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/77/Z/K/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew uznaje za nieprawidłowe Pana stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 28.02.2006r. (uzupełnionym w dniu 14.03.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/140/05/PP/1

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej \"X\" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/5/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 poz. 60 z 2005r z późn.zm), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2006r (data wpływu 01.03.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/140/05/PP/2

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-26a/06/BS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.01.2006r. uzupełnionego w dniu 25.02.2006r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0006/06

  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 1 stycznia 2006r. Nr WP/415-126/05 dotyczące interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-15/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) , Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2006 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/23/Z/K/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 17.01.2006r. (uzupełnionym w dniu 21.02.2006r.). ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/415-4/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2006r. o udzielenie pisemnej... Czytaj więcej >