logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IB/415-4/07

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja oodatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dn. 16.01.2007r. uzupełnione w dniu 06.02.2007r... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-42310/7/06

  Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania z dnia 25.07.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 7.07.2006r., znak: IS.I/2-4231/13/... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1116/05

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 10.03.2005 r., sygn. akt I SA/Rz 240/04, oddalił skargę Gminy na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 31.05.2004 r., znak: IS.1/2-418-1/2004, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważn... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 632/05

  Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 340/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 stycznia 2004 r., w którym na podstawie art. 228 § 1 w związku z art. 223 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 336/05

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 12 stycznia 2005 roku (sygn. akt I SA/Lu 435/04), oddalił skargę Bogdana M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 271ipca 2004 roku,Nr PD.1-4218-48/04 w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2022/04

  Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r., sygn. akt SA/Rz 1743/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W motywach orzeczenia wskazano, że decyzją z dnia 12.07.2002 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie uchyliła d... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 346/04

  Wyrokiem z dnia 3.06.2003 r. sygn. akt SA/Rz 265/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie, uchylił decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 19.03.2001 r. nr IS.I/2/823-2-12/2001 w przedmiocie zobowiązania w podatku od spadków i darowizn. Z uzasadnienia ww. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2/443/108/2004

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. l4a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 22.07.2004 r. zapytanie - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odnie... Czytaj więcej >