logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-33/07-2/AM

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-51/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 16.04.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 19.04.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM- 436/1/07

  Ze złożonego przez podatnika wniosku wynika , iż Podatnik działa od marca 2003r. w formie spółki cywilnej, w skład której wchodzi trzech udziałowców. Spółka zamierza dokonać zmiany wspólników, która przebiegałaby dwuetapowo. W pierwszym etapie dotychczasowi wspólnicy darują czę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM - 436/2/07

  Ze złożonego przez Podatnika wniosku wynika, iż Podatnik prowadzi działalność od marca 2003r. w formie spółki cywilnej, w skład której wchodzi trzech udziałowców. Spółka zamierza dokonać zmiany wspólników, która przebiegałaby dwuetapowo. W pierwszym etapie dotychczasowi wspólnic... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-5/BA/1053/07

  W przedmiotowym wniosku Podatnik informuje, że uzyskuje dochody wyłącznie z tytułu udziału w zysku spółki osobowej prawa holenderskiego z siedzibą w Holandii. Spółka została zarejestrowana w Holandii i poza tym krajem nie wykonuje żadnych czynności. Ww. Spółka nie ma w Polsce zakła... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-74/06/V13

  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 25 września 2006r. Podatnik w najbliższym czasie zamierza wspólnie z mężem utworzyć spółkę cywilną. Oboje małżonkowie do chwili obecnej prowadzą odrębne przedsiębiorstwa w oparciu o dwa różne wpisy do e... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/16/06

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zapytania z dnia 23.06.2006r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/30/2006

  Dnia 13 czerwca 2006 roku złożył Pan w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ewentualnego powstania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce z o.o. w zamian za wniesienie aportem części nieruch... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZE/4001-01/06

  W dniu 09.08.2006r. wpłynął wniosek Podatnika, za pośrednictwem Ministra Finansów, w którym Podatnik zwrócił się o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Holandii o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZE/4001-02/06

  W dniu 09.08.2006r. wpłynął wniosek Podatnika, za pośrednictwem Ministra Finansów, w którym Podatnik zwrócił się o udzielenie interpretacji przepisów ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz.2... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZE/4001-04/06

  W dniu 10.08.2006r. wpłynął wniosek Podatnika, za pośrednictwem Ministra Finansów, w którym Podatnik zwrócił się o udzielenie interpretacji przepisów ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz.268... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/436-2/06

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 20.04.2006 r. uzupełnionym 26.04.2006 r., jako nieprawidłowe... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4150/IN–119/US Zd.Wola/06/MM

  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli z dnia 31.05.2006r. Nr US I-415/11/2006. Dyrektor Izby ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/18/06

  W dniu 20.04.2006r. złożył Pan do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie obowiązku opodatkowania dochodu z remanentu likwidacyjnego u występującego wspólnika spółki cywilnej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka cywilna \"K\... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/2/Int 28/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 marca 2006 r. (data wpływu 14.03.2006 r.) złożone przez podatn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/982/06

  Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że podstawową działalnością Spółki jest produkcja budowlano - montażowa. Specyfiką tej działalności jest to, że w okresie realizacji budowy ponoszone są przez dłuższy okres koszty, natomiast przychód powstaje w chwili wykona... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-3-2/GC/2006

  Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotycząceterminów deklarowania i wpłat dochodów ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4361/1/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-33/05/59435

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 26 lipca 2005 r. (data wpływu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435-DP1/423-65/05/KS

  Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście , w związku z pismem Spółki z dnia 30.05. 2005r. ( data wpływu 31.05.2005r.) w sprawie u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-63/05/KS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, w związku z pismem Spółki z dnia 30.05. 2005r. ( data wpływu 31.05.2005r.) w sprawie ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/71/PDI/4115-19/2005

  Stan faktyczny: Podatnik jest wspólnikiem trzyosobowej spółki cywilnej, z której chce wystąpić. Spółka istniejąca od 1998 r. posiada majątek złożony z nieruchomości zakupionych w czasie jej istnienia. Środki na zakup tych nieruchomości pochodziły z wniesionych przez wspólników wkł... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 594/04

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 grudnia 2003 r. sygn. akt SA/Bk 1013/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oddalił skargę Krzysztofa Ł. na decyzję Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 2 lipca 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznyc... Czytaj więcej >