logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD/415-53/2007

  Zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz.176 z późn.zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz doc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-423/14/07

  W spółce z o.o. udziałowcami są dwie osoby. Jeden z udziałowców zatrudniony jest w Spółce na umowę o pracę na stanowisku specjalisty ds. organizacji i rozwoju produkcji usług. Żona ww. udziałowca jest również zatrudniona w Spółce na umowę o pracę na stanowisku Dyrektora Generalne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/423-2/07

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415-17/07, I USI/415-19/07

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 6.03.2007 r., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów, wynagrodzeń za pracę wypłaconych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-45/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza nabyć własne udziały w celu umorzenia. Za zgodą wspólników, których udziały zostaną umorzone, czynność ta będzie miała charakter nieodpłatny. Umorzenie udziałów odbędzie się bez obniżania kapitału zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-9/07/PK

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza nabyć własne udziały w celu umorzenia. Za zgodą wspólników, których udziały zostaną umorzone, czynność ta będzie miała charakter nieodpłatny. Umorzenie udziałów odbędzie się bez obniżania kapitału zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/PO-I/423/JK/2/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 października 2006 r. (data wpł. 31.10.2006 r.) w spr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423-21/2006

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.X.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-40-1/MM/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisów ustawy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-40-2/MM/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisów ustawy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-40-3/MM/06

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisów ustawy ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-23/06/AG

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga w zwiazku z wnioskiem z dnia 02.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423-9/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 maja 2006 r. (data wpływu: 29.05.2006 r.), uzupełnionego dnia 27.06.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-11/287/35006/06/MW

  Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w indywidualnej s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423/1/5/2006

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.04.2006 roku, o udzielenie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/8/23/KBU/06

  Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego stwierdza, że st... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426-PD/423-13/05

  P o s t a n o w i e n i e Stosownie do art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 29 wrze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0076/05

  W dniu 23.09.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/423-0003/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 czerwca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I. PB/423-7/05

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2005 r. (znak: DM/49/05) złożonego w dniu 18.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 13.06.2005 r. (znak: DM/56/05), w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/VIIb/415/art.14a-47/05/BF

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 maja 2005 r. (data wpływu do Urzędu: 12.05.2005 r.) o udzielenie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-23/05/KAR

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.28.III./415-4/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Państwa A o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0009/05/BM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o. o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-18/05/MGA

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2005r (data wpływu 10.02.2005r) o udzielenie pisemnej i... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/2-157/03/wk/1

  W nawiązaniu do pisma Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 09.06.2003 r. nr PD-1/005/2-157/03/WK wydanego w związku z uzupełnieniem pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po ponownym... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0015/05/AP

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005r. Spółki z o.o (02.02.2005r. data wpływu wniosku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR.II/423/9/PDOP/127/AT/05

  Pismem z dnia 16.02.2005r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Jedyny wspólnik Sp. z o.o będący jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu tejże Spół... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-14-2004-GB

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo z dnia 04.08.2004 r. (data wpływu: 09.08.2004 r.), uzupełnione pismami z dnia 10.09.2004 r. (data wpływu: 16.09.2004 r.), z dnia 08.10.2004 r. oraz z dnia 24.11.2004 r. (data wpływu: 29.11.2004 r.) w sprawie udzielenia in... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-15/5/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, na pisemne zapytanie płatnika – udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co nast... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/3-423/36/04, IS.I/2-415/99/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 15.03.2004 r. (znak: US.II-PDOP/423/1/2004) o zakresie stosowania prz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS-PD/415/32/04

  Działając w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze) w odpowiedzi na pismo Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z dnia 13.04.2004 r. (uzupełnione 27.04.2004 r.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, i... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD3/423/3/2004

  W obowiązującym stanie prawnym uznać należy, że ze względu na nieważność umowy o pracę zawartej pomiędzy spółką a jedynym udziałowcem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu nie można zaliczać w koszty uzyskania przychodu wynagrodzenia, wypłacanego przez Spó... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423-8/04

  Stosownie do ogólnej zasady wyrażonej w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów mogą być jedynie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W odniesieniu do stanu faktycz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDIII 423/5/2004

  W świetle art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 roku poz. 654 ze zm.) nie są kosztem uzyskania przychodów wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób pr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-423/8/04

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że 10.04.1995r. jeden z udziałowców Spółki został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki. Z dniem 09.01.2004r. została zmieniona umowa Spółki, w ten sposób, że udziałowiec ten jest jedynym wł... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD I 423-13/04

  Ze złożonego wniosku wynika, iż wspólnikiem spółki z o.o. jest osoba zagraniczna posiadająca obywatelstwo holenderskie i zamieszkująca na stałe w Belgii, Wspólnik nie posiada zameldowania w Polsce, kontakt z nim następuje poprzez sieć internetową a w sporadycznych przypadkach osobiście... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35DP1/423-8/04/JS

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Stosownie natomiast do treści art. 210 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP-423/68/2003

  Z przepisu art. 12 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności: (...) wartość otrzymanych niodpłatnych świadczeń oraz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-6/WC/04

  Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczącej możl... Czytaj więcej >
 • wyrok SN, sygnatura: III RN 155/01

  Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie decyzją z dnia 7 lipca 1998 r. określił Spółce z o.o. Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu \"M\" z siedzibą w Szczecinie zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 r. w kwocie 60.948 zł oraz zaległość podatkową... Czytaj więcej >