logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-55/07-4/MC

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania in... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-35/07/BG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepi... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-31/07/PSZ

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD/415/52/07

  W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik wskazał, że prowadzi działalność usługowąw zakresie diagnostyki medycznej, jak również badań śródoperacyjnych zajmuje się również produkcją i dystrybucją oraz konserwacją oprogramowania komputerowego obsługującego jednostki medyczne. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-54/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika, o interpretację zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie,... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/423/4/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.07.2007r. oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmiani... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-172/07-2/RK

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa p... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-41/07-2/AG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art.14b §1 i §6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz §7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-8/07/IP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z ... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-39/a/07/AW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-39/b/07/AW

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisó... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3/415-33/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-80/07/JB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszeg... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-PB-423-7/07/331/AT

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w związku ze złym stanem elewacji zewnętrznej charakteryzującym się popękanymi i odpadającymi tynkami, przerdzewiałymi i obluzowanymi poręczami loggi balkonów, przepuszczającym wodę ociepleniem, a także przepuszczającym wodę dachem i nie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI/415/1/30/07

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23.03.2007 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415/11/07

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku z Pani wnioskiem złożonym w dniu 13.04.2007r., uzupełnionym w dniu 29.06.2007r. o udzielenie pisemnej i... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-39/07/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 23.03.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 245/07

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 października 2006 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w sprawie o sygnaturze akt I SA/Gl 1220/06, uchylił zaskarżoną przez Grażynę M. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 maja 2006 roku w przedmiocie podatku dochodowego od os... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-13/07/INT-37/32114/37214/2007

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 16 maja 2007r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zak... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-415/1/2007

  W przedstawionym stanie faktycznym podatnik wskazał, że prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą „Praktyka Lekarzy Rodzinnych” w ramach spółki cywilnej. W miesiącu wrześniu 2006r. został zakupiony lokal biurowy z przeznaczeniem na gabinety lekarskie, który wymagał wykonania z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-35/07/AW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-4/07/GZ

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1, 16 ust. 1 pkt 6, art. 16g ust. 13, art. 16g ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/POP/423/ZS/67/07

  Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Spółdzielnia od 1948 roku jest właścicielem nieruchomości o powierzchni P m2 zabudowanej budynkami i budowlami, w tym bocznicą – rozjazdem kolejowym. W momencie przejmowania nieruchomość, z powodu nieregulowanej należności za bocznicę kolejow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/1-3/07

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2006 r. (wpłynął w dniu 4 stycznia br.),... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-28/07/AM

  Postanowienie Na podstawie art. 216, oraz 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 01.03.2007 r. ( data wpływu do Urzędu 05.03.2007 r.) uzupełnionym w dniu 11.05.2007 r. o wydanie pisemnej interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-14/07

  Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2007r. (data wpływu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1428/III/415-2/07/MW/

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku Pana X zam. ..... o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1.1-423-3/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 lutego 2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 30 marca 2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-24/07/MZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku z dnia 14 lutego 2007 r. o udzielenie pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-206/06/JB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-5/07/AM

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 08.01.2007r. uzupełnionym 24.01.2007 r. w sprawie wydania pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4230-1/07/KW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 grudnia 2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 2 l... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-57/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie działając na podstawie art. 14a §1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz 60 z późn. zm.), art 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 10, art. 22h ust. 1, art. 22j ust. 1 pkt 3, art. 22n ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423/1/27/06

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2006 r., data wpływu 29... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PPM/443-8/06/07

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 par. 1 w związku z art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach po rozpatrzeniu wniosku .... z siedzibą w ... z dnia 04 grudnia 200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/07

  Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.10.2006 r.), w sprawie udzieleni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/8/Z/K/07

  Stan faktyczny sprawy: W dniu 31.12.2002r. przyjęła Pani do używania, nabyte aktem notarialnym w dniu 31.12.2002r. budynki niemieszkalne przeznaczone na prowadzoną działalność gospodarczą . Budynki były używane przez poprzednich właścicieli na działalność gospodarczą od początku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-206/06/AM

  Postanowienie Na podstawie art. 216, oraz 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 28.11.2006 r. nr NI.N.II.KM-6/04/05/2006 uzupełnionym w dniu 12.01.2007 r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-55/06/1367/07

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku z dnia 25.10.2006 r. (data wpływu 25.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/06

  W dniu 13.11.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej. W złożonym zapytaniu podatnik prosi o wyjaśnienie czy spółka cywilna ponosząc nakłady... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-319/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0152/06/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-76-1-BS/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 25 września 2006 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-137/06/JB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/423-3/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 października 2006 r., uzupełnionego w dniu 08 listopada 2006 r., o udzielenie pis... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-292/06/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 13 września 2006 r. (data wpływu 14 września 2006 r.) w sprawie udzielenia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-144/06/R1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 25.09.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/147/06/MB/3

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 5 października 2006 r. (data wpływu do Urzędu - 5 października 2006 r.), o udzielenie pisemne... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/280-111/06/MB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.07.2006 r. (data wpływu do tut. organu 09.08.2006r.) uzupełniony pismem z dnia 05.09.2006r., o udzielenie pisemnej inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 4126/US300/KB/423-6/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku ze złożonym przez firmę A. wnioskiem z dnia 05.09.2006r. ( data wpływu 14.09.2006r.), w sprawie udzielenia inter... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-24/06/DW

  W latach 2002-2004 Spółka wynajmowała powierzchnie biurowe z przeznaczeniem na swoje biuro główne. W celu dostosowania wynajmowanych lokali do swoich potrzeb, Spółka ponosiła wydatki, które zgodnie z art. 16a ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/MW/443-39/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 28.09.2006r. (data wpływu) uzupełnionym w dniu 10.10.2006r. (data wpływu) w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-1043/06/FD

  Postanowienie Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana X NIP: ...zam. ..., z dnia 19.07.2006 roku przesłanego za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Ska... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.PIOL.3110-1-564a/2006

  POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1, § 2 i § 7. art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2 us... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FO.3110-3-1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), po rozpatrzeniu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0114/06/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0113/06/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/4407-123/06

  DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997  r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17.07.2006 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nr D2-443/30/06 z  d... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3253-34/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Gniewkowa stwierdza że stanowisko podatnika wyrażone we wniosku o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej z dnia 10 lipca 2006 roku ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.N-0550/7/06

  POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późno zmianami) w nawiązaniu do wniosku datowanego na 01.09.2006 r. Postanowł dokonać interpretacji przepisów pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415/40/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 24.07.2006 r. (data wpływu 26.07.2006 r.), w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EF.3110-178/2006

  P O ST A NO W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216, w związku z art. 14a § 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa tekst jedn. (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) w oparciu o art. 4 ust 1, pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lok... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3110-7/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ... Spółkę ... Sp. z o.o. Oddział w ... z dnia 10.07.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej inte... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn3119/45/06

  Postanowienie Wójt Gminy Osielsko działając na podstawie art. 14a §1, §2, §3 i §4, art. 14b §1, §2 i §7, art. 216 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 st... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/11/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22a ust. 1, art. 22j ust. 1 pkt 3, art. 22j ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku doch... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/257/494/SG/06

  W dniu 2 czerwca 2006 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu pismem z dnia 31 lipca 2006 r. Nr PPII/443/257/1... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-44/06/141950

  Stan faktyczny: Podatnik jest właścicielem wolnostojącego budynku mieszkalnego, którego parter wynajmowany jest na cele działalności gospodarczej. Część wynajmowana stanowi 1/3 całości powierzchni budynku. Podatek dochodowy płacony jest na zasadach ogólnych. W kosztach najmu uwzglę... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.311-1/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej z dnia 10 lipca 2006 r. złożony przez ... sp. z 0.0. O... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/406/16/2006

  Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 16.08.2006 r. (doręczonego w dniu 22.08.2006 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania praw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn-Wp-3113-XII-65/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Burmistrz Kruszwicy stwierdza, iż stanowisko podatnika wyrażone we wniosku dnia 21 lipca 2006r. znak: AN/533/07/2006 jest prawidł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-1/2006

  Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII4403/17/TP/06

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach uznaje za nieprawidłowe stanowisko wni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-77/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X S.A. z dnia 15 maja 2006r. (data wpływu do Urzędu 17.05.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443ZPD41/415/282/17/06

  Postanowienie Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 15 ust 1, art. 16g ust 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000r. nr 54 poz. 654 z późn. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-317/368/JS/06

  Prowadzi Pan działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim, pod nazwą X. Firma w latach 2000-2004 posiadała status zakładu pracy chronionej, przyznany decyzją Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Sekretarza Stanu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-316/367/JS/06

  Prowadzi Pan działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim , pod nazwą \"X\". Firma w latach 2000-2004 posiadała status zakładu pracy chronionej, przyznany decyzją Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Sekretarza S... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-62/06/WD

  D E C Y Z J A Na podstawie art.233 §1 pkt1 w zw. z art. 239 , art.14b §5 pkt 1 , ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t Dz.U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.) , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11.05.2006r. na postanowienie Naczelnika III Mazowieckiego Urzędu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/GK/443-28/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez FHU \" X\" wnioskiem z dnia 28.06.2006r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/06

  Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1e pkt 1, art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 23 ust. 1 pkt 1, pkt 5, pkt 6 ustawy z dnia 26.07.199... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/49/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.- Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia 20.04.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 03.07.2006r. (data wpływu 12.07.2006r.) o ud... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-11/06/DW

  Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w złożonym wniosku, Bank ponosi koszty związane z wdrażaniem zmian do sytemu komputerowego. Powyższy system został wprowadzony przez Bank do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i podlega amortyzacji. Zmiany na które są ponoszone wydatk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 1416/PD/415/1/06/MZ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.04.2006 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-140/217/06/MK

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-1/423/15-6P/JW

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika dnia 06 kwietnia 2006 r. (sporządzonym w dniu 29 marca 2006 r.), o udzielenie pisemnej interp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/46/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Panów... wpólników spółki cywilnej ..., dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakres... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/7/Int-34/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 26 kwietnia 2006 r.(wpływ do tut. Urzędu - 26 kwietnia 2006... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 791/05

  Wyrokiem z dnia 24.01.2005 r., sygn. akt SA/Rz 1111/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Stanisławy S. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 9.05.2002 r., znak: IS IX/1-4117/27/02, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. Sąd podkreśl... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/173/334/06

  W dniu 10 kwietnia 2006 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu pismem z dnia 24 maja 2006 r. Nr PPII/443/173-1... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/104/06/JR

  Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/415-18/06

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach p o s t a n a w i a: uznać, że stanowisko Spółdzielni Pracy w Bartoszycach przedstawione we wn... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTII/4407/14-154/05/MR

  D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 53... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: GFB-3113/52/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o Oddział w ........o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-48/CIT/06

  W dniu 2.03.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismami z dnia 23.03.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 27.03.2006r.) oraz z dnia 11.05.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/12/2006

  W dniu 22.03.2006 r. zwrócił się Pan z zapytaniem (uzupełnionym w dniu 19.05.2006 r.), czy wydatki na remont instalacji centralnego ogrzewania, wymianę zniszczonej stolarki okiennej oraz odtworzenie starego docieplenia zewnętrznego budynku (suprema) nowym materiałem budowlanym (styropian) mo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/1/06/IG

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r .Nr.8, poz.60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 25-04-2006r pismem (wpływ 27-04-2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0037/06/AK

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasto... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 31106/1/2006

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, 14 b, 14 c w związku z art. 216 i 217 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) oraz w oparciu o art.6 ust. 3 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz.84 z 2002 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FP/R/116/2006

  POSTANOWIENIE Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty działając na podstawie art. 14a § 1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR415/28/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity DZ. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2006 r. (uzupełnionego w dniu 07.04.2006 r... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/5/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 6 marca 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10 marca 200... Czytaj więcej >