logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-45/07-2/AP

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD-K/415-64/07

  W dniu 02-07-2007r. Podatniczka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. konsekwencji podatkowych zbycia udziału w zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem przed upływem 10 lat od nabycia ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/423-17/07

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w latach 1998-1999 Spółka poniosła wydatki na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim 24 lokali mieszkalnych na wynajem. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji odliczono od dochodu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P2/415-28/07

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD2/415/8/07/AR

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2007r. (wpływ do Urzędu 05.03.2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 26.02.2007r. (wpły... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/46/07/LJ

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/12/57/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2000r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2007r. w sprawie udzielania pisemnej interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-1/07/Z.Z.

  W dniu 27.11.2006 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 26 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z przedstawionego przez Pana... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/137/11/2007

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2000r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2006r. (data wpływu 31.10.2006r.) w sprawie u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-69/06

  W dniu 06-10-2006r. wnioskodawcy złożyli wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. konsekwencji podatkowych zbycia udziału w zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem przed upływem 10 lat od nabycia g... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/4231/8/2006

  Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka w latach 1998-1999 poniosła wydatki na budowę budynku mieszkalnego (z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem) i zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami podatkowymi dokonała odliczeń p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-30-06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2006 r. uzupełnionego w dniu 21.08.20... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-44/2006

  Wnioskodawczyni wraz z mężem jest właścicielką lokalu mieszkalnego, który został wybudowany w 2000 r. w ramach ulgi na budowę mieszkań na wynajem. W 2003 r. ustanowiona została odrębna własność tego lokalu i dla tak wyodrębnionego lokalu założono nową księgę wieczystą. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-46/06

  Podatnik w 2005 roku uzyskał prawomocne orzeczenie o seperacji wydane przez Sąd Okręgowy, które zniosło wspólność majątkową małżonków. W skład majątku wspólnego wchodzą min. lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem zakupione z zastosowaniem odliczenia przewidzianego w art.26 ust.1... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-40/06/GW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie interpretacji... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-24/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2006r. (złożonego w tut. organie w dniu 07.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/12/31/2006

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2006r. w sprawie udzielania pisemnej interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-60/05/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatników z dnia 10.10.2005r., (data złożenia w Urzędzie Skarbowym 24.10.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 148/05

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 listopada 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę F - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Spółki z o.o. w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 6 września 2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/IV/415-71/05/WK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.07.2005 r. (data wpływu do Urzędu: 01.08.2005 r.) o udzielenie pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP415/17/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2005 r. w sprawie interpretacji prawa podat... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/FRI/415/39/05/PM

  Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 maja 2005 r., uzupełnionego dnia 20 czerwca 2005 r., oraz dnia 3 sierpnia 2005 r., dotyczącego udzielenia in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-89-II/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 10.05.2005 r. jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-36/2CF/415/IP-80/05/JB

  Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.05.2005r. (wpływ do tut. Oranu w dniu 19.05.2005r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/276/MJ/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-4/05/WB

  W dniu 25.05.2005r. złożyła Pani w tutejszym urzędzie skarbowym wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Braki formalne stwierdzone w tym wniosku, uzupełniła Pani na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zambrowie, składaj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-4/415/97/05

  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik jako współwłaściciel nieruchomości w skład której wchodzi budynek mieszkaniowo-usługowy, korzystał z odliczeń od dochodu w ramach ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/41/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1771/04

  Wyrokiem z dnia 27 lutego 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn.zm. - zwanej dalej updof) oddalił skargę Justyny N. (podatniczka) na decyz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-4/05

  Podatnik korzystał z ulgi na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem. Budowa została zakończona i podatnik uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku. Pytanie dotyczy kwestii, czy zawarcie umów najmu na czas nieokreślony oraz odrębnyc... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1631/04

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 31 marca 2004 r. sygn. akt SA/Bk 1439/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę Bożeny W. i Marka W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 29 września 2003 r., wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-0003/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku (...)z dnia (...). o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwrotu ulgi uzyskanej z t... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-7/2005

  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku wynika, że skorzystał on z ulgi inwestycyjnej przewidzianej w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami), która została u... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-8/JS/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia 5 stycznia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-7/JS/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia 5 stycznia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-102/13/04

  W 2000 r. podatniczka rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego z częścią usługową oraz garażami. Na budowę tego budynku zaciągnęła kredyt. W związku z tym, że we wznoszonym budynku znajduje się 10 mieszkań z przeznaczeniem na wynajem, podatniczka korzystała ze stosownej ulgi. W p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0873/04

  Stan faktyczny: Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wymiany walut (obecnie nie osiąga przychodów z tej działalności) zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o handel i innego rodzaju usługi oraz o najem. Za lata 2001/2002 podatnik osiągał ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/ZDF/415/52/2004

  Na podstawie art. 26 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2000r. , podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód u... Czytaj więcej >
 • uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 4/03

  Wątpliwość prawna przedstawiona przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) powstała na tle następującego stanu faktycznego: Decyzją z... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/199/2005/art14a

  Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30-05-2005r./data wpływu 10-06-2005r./ w sprawie udzielenie pisemnej interpretacji co ... Czytaj więcej >