logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/40/AP/06

    P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu... Czytaj więcej >
  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/JPP/423/2/2005

    W dniu 30.05.2005 r. do Urzędu Skarbowego w Myśliborzu wpłynął wniosek z dnia 25.05.2005 r. zawierający zapytanie o zakresie stosowania przepisów dotyczących przychodów w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt 3 lit. a, art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnoszący za... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/144/04/IL

    Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka ma wątpliwości, związane z możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości spłaty umorzonych zobowiązań wobec dostawcy materiałów i towarów, zaliczonych wcześniej do przychodów podatkowych. Spółka ... Czytaj więcej >