logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LK-IV-4307/4/IN-US/06/MM

    Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach z dnia 20 czerwca 2006 r. Nr IV-076/1/2006 US I... Czytaj więcej >
  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.31/DF/412/179/2006

    Zwracając się z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawił Pan następujący stan faktyczny: W dniu 29.10.2004r. podpisał Pan pismo, w którym, uznano Pana zasługi wkont... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-63/04

    W odpowiedzi na pismo z dnia ... w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z ... Czytaj więcej >