logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-81/126/06/MG

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 lutego 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.03.2006 r.) w sprawi... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-4/06/ZO

  DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.01.2006 r. Sp. z o.o. „A” na postanowienie Naczelnika Drug... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-295-311/05/PK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PMIV/436/4/05

  W myśl art.1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 41 poz. 399) podatkowi temu podlegają nastepujące umowy cywilnoprawne:a/ umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowychb/ umowy pożyczkic/ umowy darow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/36/2/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretac... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-26/05

  W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód powstaje z chwilą wystawienia faktury VAT, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano towar. W ocenie Podatnika na gruncie ustawy o podatku dochodowym komis nie jest traktowany tak samo jak n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/7-3/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),art. 765 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 169, poz. 93 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/100/63a/05

  Szczególna procedurę opodatkowania marży stosują podatnicy-pośrednicy, którzy nabywają towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki od ściśle określonego grona osób, nienaliczających podatku należnego w transakcjach kupna-sprzedaży lub niewykazujących go, zgodni... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/100/63c/05

  Podatnicy trudniący się dostawami towarów używanych, mogą stosować oprócz szczególnej procedury opodatkowania marży, ogólne zasady opodatkowania dostaw podatkiem VAT. W takim przypadku w myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-103/05/RL

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpret... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/05-P

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-43/17f/17/05/MKS

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym w dniu13.01.2005r. wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowaniaprawa podatkowego, uz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII-JK/415-8/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 31 stycznia 2005 r. uzupełnionego w dniu 14 lutego 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-443/17/04

  ad.1) Jak wynika ze złożonego zapytania Podatnik w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przyjmuje zlecenia od hodowców zwierząt futerkowych na sprzedaż skór na aukcji w Kopenhadze i Helsinkach, zawierając umowy na dostawę skór na aukcję. Umowa zawiera opis sk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/46/04/2005/MK

  W przedmiotowym piśmie Strona stwierdza, iż świadczy usługi pośrednictwa i komisu na podstawie podpisanej umowy z XX. Usługi te polegają na usługach reklamowych, organizowaniu konferencji prasowych dla firmy niemieckiej, oraz pośrednictwa i komisu. Komis polega na sprzedaży biletów na t... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/005/21/2004

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na postawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2004r. informuje: Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o pod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-2118/04/MGD/869

  W odpowiedzi na pismo z dnia 24 września 2004 r. (data wpływu – 29.09.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 19 października 2004 r. oraz pismem z dnia 03.12.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łód... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/67/2004/MK

  Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż podatnik przyjmuje od komitenta będącego osobą fizyczną do zbycia w jego imieniu używany samochód osobie trzeciej. Zdaniem Spółki używany samochód przyjęty przez komisanta stanowi towar używany, zgodnie z art. 120 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0818/04

  Stan faktyczny: Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie wydawania książek, które za pośrednictwem hurtowni i księgarni sprzedaje osobom trzecim. Z podmiotami tymi zawiera umowy komisu, w któ-rych poprzez zawartą klauzulę określa sposób rozliczeń – w cyklu miesięcznym oraz w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/270/PP-2/443/45/04

  Odpowiadając na pismo z dnia 30.09.2004 r. (data wpływu 04.10.2004 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, iż w myśl postanowień art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez dostawę towarów, o której... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-061/04

  Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej \"podatkiem\", podlegają:1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;2) eksport towaró... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-443/18/04

  Jak wynika ze złożonego zapytania Podatnik (podatnik VAT-UE) w oparciu o porozumienie i umowę konsygnacyjną zawartą z niemiecką firmą (podatnik VAT-UE) otrzymał w maju br. dostawę towaru (odzież) pochodzącą z likwidacji salonu sprzedaży po zredukowanych cenach celem znalezienia nabywc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/41/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek spółki z o.o. „R.” o udzielenie informacji w indywidualnej sprawie w kwestii stawki podatku od towaró... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1867/04/CIP/05

  Stan faktyczny : Podatnik podatku od towarów i usług – spółka akcyjna dokonuje w ramach umowy komisu dostawy towarów będących wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257) na rzecz komisanta będącego podatni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-57/04
  PDF.412/14/04
  PO.434/118/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w związku z wnioskiem z dnia 21.09.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie handlu samochodami używanymi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach i... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-31/PWI/443/439/II/04/AW

  Zgodnie z art. 2 pkt. 8 lit a ustawy 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/206/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach pismem z dnia 6.08.2004 r. (znak: PM/436/1/04) inf... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/63/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2004 r., które uzupełnione zostało pismem z dnia 19.08.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US PD/415/006/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pytania zawarte przez panią w piśmie z dnia 14.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych uprzejmie wyjaśnia: 1. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z d... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/120/04

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w piśmie z d... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PP-443/18/2004

  Odpowiadając na pismo spółki z o.o. „J.” w R. z dnia 30.07.2004 r. (data wpływu 2.08.2004 r., znak: L.dz. PH/253/2004), uzupełnione pismem z dnia 18.08.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usł... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/443/45/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 02.08.2004r./data wpływu 09.08.2004 r./ w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatko... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/211/2004

  W odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2004 r. (z datą wpływu 30.07.2004 r., znak: HZE/837/04), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Wątpliwości podatnika dotyczą opoda... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/29/04/KH

  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dnia 10.05.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług, data wpływu do MUS 13.05.2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 1... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/31/2004

  W nawiązaniu do pisma z dnia 8.07.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.)... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/124/2004/JWN

  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w przedmiotowym piśmie wynika, że jest ona osobą fizyczną, która dostarczyła kilka używanych przedmiotów do komisu w celu ich sprzedaży. Komisant uzgodnioną ze Stroną cenę towaru nazwał ceną brutto i za taką został on sprzedany. Kom... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_15_03_04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu, w związku z wniesionym zapytaniem:W jaki sposób przyjmować w komis samochody od osób fizycznych nie prowadzących działalności... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/69/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2004 r. znak L.dz./30/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję, iż podzielam stanowisko Strony zawarte w przedmiotowym piśmie. W wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-809/04/CIP/01

  Stan faktyczny: Główną działalnością Podatnika jest obrót dziełami sztuki dawnej, antykami. Obrót ten polega na sprzedaży, skupie oraz przyjmowaniu do sprzedaży komisowej dzieł sztuki dawnej. Kontrahentami podatnika są przede wszystkim osoby fizyczne, nie będące podatnikami podatku V... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/47/04

  W odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 26.05.2004 r. dotyczące sposobu fakturowania i rozliczania podatku VAT w handlu samochodami zakupionymi w celu dalszej odsprzedaży oraz na zasadzie umowy komisu, działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/43/04

  W odpowiedzi na pismo spółki z dnia 8.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 9.06.2004 r.) i jego uzupełnienie złożone w dniu 21.06.2004 r. w sprawie dokumentowania i rozliczania podatku VAT w komisie samochodów używanych od 1.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, dzi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US24/1110/443/273/2004/IW

  Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe na... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BP-II/443-92/04

  Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisan... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/19/04

  Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 20.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o udzielenie pisemnej informacji o ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WV-443/63/2004

  Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 kwietnia 2004 r. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podstawę opodatkowania umowy komisu stanowi: dla komitenta – kwota należna z tytu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-33/04

  Szczególne procedury określone w art.120 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ stosuje się również do sprzedaży komisowej (dostaw w wykonaniu umowy komisu).Przez kwotę nabycia określoną w powołanym przepisie art.120 ust.4 w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPN 443/5/2004

  W dniu 16.04.2004r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego pismo Podatnika z prośbą o interpretację działalności komisu w świetle nowych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.05.2004r. Pismem z dnia 26.04.2004r. Podatnik zajął swoje stanowisko w tej spraw... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.VIII-434/142/2004

  Kierując się brzmieniem przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, na pisemne zapytanie podatnika w oparciu o przedstawiony przez niego stan faktyczny, udziela pisemnej informacji ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-18/04

  Zasady dot. wystawiania faktur VAT przez komisanta dokonującego sprzedaży towarów w wykonaniu umowy komisu zawarte są w przepisach § 40 , 46 i 47 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towaró... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-18/04

  Zgodnie z art. 765 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) poprzez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na ra... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/V1/1/443-1/04/UN

  W myśl art. 765 kodeksu cywilnego “przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S./1416/PP/443-01/04

  Z analizy przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu używanymi samochodami. W dniu 22.05.2003 roku zakupiła od podatnika podatku od towarów i usług samochód osobowy marki PEUGEOT za kwotę 20.700,00 zł jako... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.V/436-3/04

  Odpowiadając na Pani pytania zawarte w piśmie z dnia 11.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Pyt. Czy umowa przyjęcia do komisu pojazdu w celu jego sprz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-443-1/2004/WD

  W odpowiedzi na pismo - zapytanie z dnia 26.01.2004 r. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwe... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: pp-443/8/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 14 listopada 2003 r. (wpływ: 14.11.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów z zakresu prawa ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/1/122/216 511/147/2003

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.08.2003 r. uprzejmie informuje: Na podstawie art. 14 a § 1 w/w ustawy Ordyn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: KW-005/26/2003

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 23.07.2003 r. w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodów za przyjęty towar w komis po sporządzeniu umowy z komitentem - Pierwszy Urząd Sk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/111/03/PP-2/443/135/2003

  W odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) komisant powinien ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/83/03

  W odpowiedzi na pismo z dnia 20.06.2003 r. Urząd Skarbowy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Umowa komisu według art. 765 Kodeksu cywilnego jest umową, na podstawie której ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/141/2003

  Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 26.05.2003 roku w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usłu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/43/03

  Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2003 r. w sprawie wyjaśnienia ogólnych zasad dotyczących umowy komisu oraz wątpliwości związanych... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443/18/2003

  W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2003 r. (data wpływu do Urzędu 05.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w przepisie § 46 rozporządzenuia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy (Dz. U. Nr. 27 poz. 268 ze zm.) określono z... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PK-443/2/03

  W związku z pismem nr L.dz. S.K./35/E/2003 z dnia 20.01.2003 roku w sprawie podstawy opodatkowania czynności wynikających z umowy komisu Urząd Skarbowy w Pińczowie, na mocy art. 14 a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), uprzejmie informu... Czytaj więcej >