logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-37/TP/07

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/413/IP-16/2007/GW

  Na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2007r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 13.03.2007r.), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1332/07/AK

  Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § l, art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarb... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/PIA/07

  Wnioskodawca w dniu 25.11.2005 r. zakupił 5600 akcji spółki S.A. po kursie 0,22 zł za akcję. W 2005 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki i w tym samym roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wykluczył akcje spółki S.A. z obrotu gieł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/415/113/2007

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 01.12.2006 r. (data w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.PB/423-1/06

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-39/06

  W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t. jedn. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty p... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423–253-327/06/RM

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o. o. z dnia 3 sierpnia 2006 r. (data wpływu 4 sierpnia 2006 r.) w sprawie udziele... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-3/06

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak: Ldz. 2090/2006r. z dnia 18.08.2006 r. w s... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-73/06/MS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczel... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-30/06/201

  Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-71/06/MS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/56/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 05.04.2006r. (data wpływu do Urzędu 06.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 855/05

  Wyrokiem z dnia 24 lutego 2005 r, sygn. akt l SA/Sz 91/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Wiesława R na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2004 r., nr NA-2- E/725/15/EK/2003 utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarb... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-78-107/06/MP

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-27-101/06/AJ

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/42180-1/06

  D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakwie, działając na podstawie art. 207 i art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 29.... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1053/05

  Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 861/04 ze skargi Syndyka Masy Upadłości K Spółki z o.o. w M (dalej Syndyk), uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 22 września 2004 r. i poprzedzające je postanowien... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/423-43/05/91442

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa po... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Sz 47/05

  Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe D z siedzibą w D zawiązana została w dniu 26.06.1993 r. W dniu 11.08.2000 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu przez likwidację Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe D o otwarciu likwida... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/21/2/KG/05

  Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr.8, poz.60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza że stanowisko wspólników spółki cywilnej \"XY\" zawarte we wniosku z dnia 02.09.200... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2452/04

  Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 marca 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze akt SA/Sz 906/99, odrzucił skargę Stefana O o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Szczec... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2449/04

  Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 marca 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze akt SA/Sz 1637/2000, odrzucił skargę Stefana O o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Sz... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 5/05

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 września 2004 r., sygn. akt SA/Sz 2223/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Syndyka Masy Upadłości Szczecińskiego Przedsiębiorstwa R M S.A. z siedzibą w Szczecinie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 22 paź... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 27/05

  Wyrokiem z dnia 2 marca 2004r., I SA/Po 1153/02, Wojewódzki SądAdministracyjny w Poznaniu oddalił skargę skarżącej na decyzję IzbySkarbowej w Zielonej Górze z dnia 11 marca 2002 r. w przedmiocieodpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe. W uzasadnieniu wyroku Sąd przedst... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-77/05/BS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 27a ust.13 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2119/04

  Wyrokiem z dnia 26 maja 2004 r., sygn. akt I SA/Gd 1186/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Krzysztofa Sz. i Henryka B. na dwie decyzje Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia2002 r., nr SE-4408-5/02 i SE-4408-4/02, wydane w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialno... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/27/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 stawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 4, art. 16 ust. 1 pkt 26a, art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP_423-4_05-2_61

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 22.03.2005 r. (data wpływu do urzędu: 23.03.200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-41/CIT/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, na podstawie przepisów: - art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 112 § 1 pkt 3, § 2, § 3 § 4 pkt 1 i 2, § 6 i § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/68/05

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (teks jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60)Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/415/8/2005

  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 14 ust. 2 pkt 7b i pkt 7c, art. 23 ust. 1 pkt 21 i ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po ro... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1684/04

  Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 maja 2004 r. sygn. akt I SA/Lu 704/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 20 listopada 2003 r. Nr PP.2-4407/186/03 i poprzedzającą ją decyzję Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 14 lip... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-21/2005/ML

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / t.j Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku: Spółki Akcyjnej w upadłości, z dnia 26.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakre... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-20/2005/ML

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / t.j Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku: Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 26.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sp... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-160/04

  W dniu 29.09.2004r. wpłynął do tutejszego organu wniosek Pana w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowy wniosek został przesłany do tutejszego organu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu w celu udzielenia odpowiedzi w c... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US OP V-423/8/2004

  ad. 1 W sprawach, w których ogłoszono upadłość po 01.10.2003 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 ze zm.). Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości Spółki. Dochodzenie roszcze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-74/79/04

  1. Na wniosek syndyka został sporządzony bilans. Czy należy ten bilans złożyć w Urzędzie skarbowym?2. Czy na dzień ogłoszenia upadłości należy rozliczyć upadły podmiot i na jakim formularzu należy to zrobić?3. Jak należy rozliczać działalność po ogłoszeniu upadłości. Czy nal... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-15/04

  Jak wynika z ww. pisma Spółki, problemowe zagadnienie dotyczy obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w sytuacji ogłoszenia Postawieniem Sądu Rejonowego z dnia 22.04.2004 r. upadłości Spółki, z możli... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/59/04/KL

  Zgodnie z art. 120 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadościowe (j.t. Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) mającym zastosowanie w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/423/2/17/HB/2004

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo informuje: Zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o... Czytaj więcej >