logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-135/06/DL-80658

  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą w zakresie spedycji oraz agencji celnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje odpraw celnych jak również wystawia dokumenty tranzytowe T1. Na wniosek upoważnionego ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/DSi-II/443-2/8/06/AW

  DECYZJA Na podstawie art.13 ust.4, pkt. 4 oraz art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i art.161 pkt.5 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r., usta... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/57/2006/AN/IS

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 marca 2006r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-86/14a/06/DB

  Stan faktyczny: W kwietniu 2005r. Spółka dokonała sprzedaży eksportowej na rzecz firmy z R. Towar został odebrany z zakładu Spółki bezpośrednio przez nabywcę towaru. Towar został odprawiony i wyprowadzony poza obszar celny Wspólnoty w Urzędzie Celnym w A., Oddział Celny w B. Spółk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-80/06/KB

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 08.11.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-61/05/KH/78150

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 11.08.2005 r. doręczonego do tut. Urzędu w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-42/MO/05

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa” (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po zap... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-180/IV/2005/MS

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 11.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.04.2005r.) o ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-153/05/PG/43260

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 12.05.2005 r. (doręczonego w dniu 16.05.2005 r.) w spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-94/IV/2005/DB

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/406/135/AM/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 0... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-40/05/IR

  P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) postanawia wydać interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowa... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-69/04/I/69/04

  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje Pan sprzedaży na rzecz kontrahentów mających siedzibę na terenie Chorwacji, Rumunii, Serbii i Czarnogóry. Towar dostarczany jest m.in. wynajętym środkiem transportu i zgłaszany do procedury tranzytu w oddziale Urzędu Celnego w .... ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/3136-396/HCh/04

  Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) eksportem towarów jest potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 4, ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-366/04/JM

  Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium wspólnoty, w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2420/04/CIP/01

  Stan faktyczny: Podatnik dokonuje sprzedaży towarów na eksport. Stawkę 0% stosuje w oparciu o potwierdzony dokument SAD (karta 3). Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) przez eksport towar... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2436/04/CIP/01

  Stan faktyczny w sprawie: Podatnik podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa na podstawie faktury towar od kontrahenta posiadającego siedzibę w USA. Towar dostarczany jest do Podatnika drogą morską bezpośrednio z Chin. Towary sprowadzone z państwa tr... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/442/2004/IW

  AD.1:Właściwym do określenia stawki podatku od towarów i usług od importowanych towarów zgodnie z Polską Scaloną Nomenklaturą Towarową Handlu Zagranicznego (PCN) będzie organ celny (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2004r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-86/04

  Zgodnie z art.2 pkt.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz.535 / eksport towarów jest potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust.1 pkt ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US24/1110/443/396/2004/IW

  Ad. 1:Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium wspólnoty, w wykonaniu czynności określo... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/12/04/HK

  W odpowiedzi na pismo - zapytanie z dnia 25.06.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług (data wpływu do tutejszego Urzędu 28.06.2004 r.), Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-60/04

  Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15 czerwca 2004 r., przesłane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie do tutejszego urzędu dnia 6wrz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OM.436-3/2003

  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, odpowiadając na pismo z dnia 22.12.2003 r. w sprawie informacji o stosowaniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące podat... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/133/2003

  W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 18.08.2003 r. nr KR/265/2003 dotyczące prawa do odliczenia od podatku należnego kwoty podatku VAT obliczonej przez urząd celny w zgłoszeniu celnym,Urząd Skarbowy Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 199... Czytaj więcej >