logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/06/JZ

    P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 06.03.2006r. (data wpływu 07.03.2006) o udzielenie pisemnej interpretacji c... Czytaj więcej >