logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-39/06/BP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 26.07.2006r. - data stempla pocztowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-24/VI/2006/JW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 13.12.2005r. skierowanego do Urzędu Skarbowego w Wejherowie ... Czytaj więcej >
 • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 598/05

  Wyrokiem z dnia 16 marca 2005 r., I SA/Bk 397/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - po rozpoznaniu skargi ,,F.\" Spółki z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 27 września 2004 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec i lipiec 2001 ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-52/05/R1

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 31.03.2005 r., data wpływu 07.04.2005 r. uzupeł... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/2-449/04

  Kancelaria Prawna - w imieniu ubezpieczonego - zwróciła się z zapytaniem, czy uprawnionym jest działanie PZU polegające na zatrzymaniu części należności (odszkodowania) za auto zastępcze. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1307/04/CIP/01

  Stan faktyczny Podatnik w ramach umów o dzieło osiąga przychody z praw autorskich w związku z pisaniem artykułów do prasy fachowej, prowadzeniem wykładów autorskich w szkołach oraz odczytów autorskich referatów na konferencjach organizowanych przez różne uczelnie wyższe i firmy komerc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB3/415/92/03/PK

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.10.2003 r. (data wpływu do urzędu 03.11.2003 r.) dotyczący zmiany właśc... Czytaj więcej >