logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/108/06/MJS

  Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21.02.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 22.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-25/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2006 r., (data wpływu... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-2/2006

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu pisemnego wniosku udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-1/2006/PK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216 § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 11 stycznia 2006 roku, postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i spos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII.415/2/06

  Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art 27b o kwotę składki n... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-48/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29.07.2005r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 01.08.2005r.) uzupełnionego o własne stanowisko i opłatę s... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-32/04

  W 2004 r. i 2005 r. na mocy przepisów przejściowych – art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.), wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-F-415/10/2004

  Art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zmianami/ w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. stanowi, że podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 zmniejsza się jeżeli w rok... Czytaj więcej >