logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/50/06/DD

  P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, p o s t a n a w... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/116/06

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmi... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-125-1-2/06

  POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.10.2006r. o udzielenie pisemnej ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-14/06

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie ocenia, że stanowisko zajęte we wniosku z dnia 23.06.2006 r. jest prawidłowe. UZASADNIENE W dniu 23 cze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1377/2006/AP

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 15 ust. 6, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI415/1/11/06

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 06 marca 2006 r., który w... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-101/2005

  Dnia ...... grudnia 2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatnika w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art. 27 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-20/3599/05

  Wnioskodawca przedstawiając w piśmie stan faktyczny wskazał, iż świadczy on usługi w ramach zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego. Za powyższe czynności pobiera opłaty określone rozporządzeniem Ministra Infras... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/93/2005

  Tutejszy Organ informuje, że usługi geodezyjne mimo iż są czynnościami pośrednio związanymi z robotami budowlanymi nie stanowią robót budowlanych. Zatem nie mogą korzystać z przywileju stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług którą objęta jest większość usług budo... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-61/05

  Wnioskiem do tut. organu podatkowego podatnik zwrócił się o interpretację co do stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku od towarów i usług. Z zapytania, które wpłynęło do tut. organu podatkowego wynika, iż Strona zawarła umowę na jednoczesne zaprojektow... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D3/443/48/05

  Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację prze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/3b/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/18/05/IW

  Starostwo złożyło w tut. Urzędzie wniosek o interpretację przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług przedstawiając następujący stan faktyczny:Starostwo świadczy usługi geodezyjno-kartograficzne. Obowiązek świadczenia tych usług wynika z przepisów... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/426/04

  Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie, w piśmie z dnia 28.09.2004 r. (znak: PP.443/93/04) informacji o ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/315/04

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy pismem z dnia 27.07.2004 r. (znak: PO III/443-... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PV/443-30/04

  W związku z wniesionym zapytaniem z dnia 29.11.2004 r. (znak: FN.0718-35/04) dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych, stosownie do postanowień wynikających z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/110/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, w odpowiedzi na pismo z dnia 16 września 2004 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego: 16 września 2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 448-132/2004

  W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów w ww. sprawie tut. organ podatkowy, wyjaśnia, że od dnia 1 maja 2004 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, do robót z zakresu budownictwa, mają zastosowanie dwie stawki podatkowe podatku VAT: 22% i 7%.Zgodnie z art. 146 ust. 1 usta... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-23/04

  Z materiałów przedłożonych przez Starostwo (pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Nr OK-5672/KU-236/30-5240/2004 z dnia 30.06.2004r.) wynika, iż usługi geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wpisów z ope... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/120/04

  Wyjaśniam, iż zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, d... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUS-II-443/106/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 14.06.2004 r. (znak: Ldz/86/2004, uzupełnione pismem z dnia 18.07.2004 r., znak: Ldz/108/2004) zawierające zapytanie, jaką stawką... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO III/443-62/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2004 r. (znak: BF 3220/6/2004), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje: Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Powiatowy Fundusz ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/34/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 17 maja 2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego - 18.05.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 s... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1030-678/04/JP

  Odpowiadając na pismo z dnia 23.01.2004 r. w części dotyczącej ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla usług wykonywanych na zlecenie Podatnika przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, które zostało uzupełnione pismami z dnia 09.02.2004 r., z dnia 25.02.2004 r. oraz z dnia 18.05.2004 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie, działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 157, poz.926 ze zm./ udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 28.05.2004r., ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 39/ZV/875/2004

  Usługi geodezyjne sklasyfikowane w PKWiU 74.20.7 \"usługi naukowe i techniczne, doradztwa związanego z problematyką inżynierską\" do 30 kwietnia 2004r. podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%. W ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 39/ZV/831/2004

  Usługi geodezyjne związane z projektowaniem sieci telekomunikacyjnych do dnia 30 kwietnia 2004 r. opodatkowane były stawką podatku VAT w wysokości 7%. Stawka ta została wprowadzona ustawą z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/26/04

  Odpowiadając, w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pismo podatnika z dnia 17.06.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania usług geodezyjno - karto... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-55/04/PN

  Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a w/w ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związan... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP 443/32/04/BJ

  Usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyka inżynierską - wyłącznie w zakresie usług geologicznych i geodezyjno – kartograficznych opodatkowane były stawką podatku 7% na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o pod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-360/04CIP/03

  Stan faktyczny: Pytający w marcu 2004r. zawarł umowę na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, w której doliczono do ceny netto podatek VAT w wysokości 7% zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-8/04

  W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 u... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-331/04/CIP/03

  Stan faktyczny: Pytający jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od 2001r. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczył do 30 kwietnia 2004r usługi w zakresie geodezji i kartografii zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 74.20.7, które były opodatkowane 7% sta... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.III./443-8/02/04

  Ad.1. Świadczenie usług geodezyjnych klasyfikowanych wg PKWiU – 74.20.7 z dniem 1.05.2004 r. jest opodatkowane wg stawki podstawowej podatku VAT – 22 %. Ad.2. Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku od towarów i usług usłu... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/150/04

  Ad. 1 W dniu 26.03.2004 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 05.04.2004 r.). Przepisy podatkowe nie przewidują żadnych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – takie ograniczenia mogą nat... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.Ia-1/11-OP/2004

  Pan Andrzej T. dnia 15.04.2004 r. złożył pismo z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik w ramach spółki cywilnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych i reproduk... Czytaj więcej >