logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-20/06

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-33/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uzać stanowisko Podatnika w sprawie opodatkowania pod... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-X-443/11/06/JJJ

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 2 pkt 3 rozp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-54/56/05

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek w sprawie udzielenia pisemnej in... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/31/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 05.05.2005 r. (data wpływu: 09.05.2005 r.) w sprawie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-86/05

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2005 r. (uzupełnionego w dniu 06.06.2005 r.) w sprawie udzielenia... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443-153/KO/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/12/Int-10/05

  Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/PP/443/10/2005/BS

  Jednostka pismem z dnia 25.01.2005 r. zwróciła się do Naczelnika tutejszego Urzędu z zapytaniem, czy wykonywane przez jednostkę usługi określone jako :- PKWiU 85.14.15 \"Usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczone w obiektach zapewniających pacjentom zakwaterowania innych niż ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US1418/ZT/T/443-9/05/SG

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm ) zwanej dalej ustawa , zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 tego załącznika wymienione są usługi określone symbolem PKWiU ex... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-182/04

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 01.12.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje. W przedstawionym w piśmie ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-178/04

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 22.11.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie zabiegów w kriokomorze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-142/13/04

  Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zmianami) do dnia 31 grudnia 2004r. z obowiązku ewidencjowania zostali zwolnieni podatnicy sprzedający towary lub usługi wymienione w poz. 1-46 załą... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DV-II-443-121/04

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie Pana zawarte w piśmie z dnia 12 sierpnia 2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 20 sierpnia 2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/103/04

  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo złożone w dniu ... wyjaśnia, co następuje: Z treści pisma złożonego w tut. Urzędzie wynika, że Firma p... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-97/4837/BW/04

  W złożonym zapytaniu zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie informacji według jakich stawek VAT opodatkowane są świadczone usługi, które zaklasyfikował Pan do następujących grupowań PKWiU : 55.23 – usługi w zakresie organizacji obozów i zimowisk, 85.14 – usługi w zakresie m... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-28/04

  Działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pismo złożone w dniu 22.06.2004r., informuje: Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od tow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.12.PP/443-41/04

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W pkt. 9 załącznika podano „usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłącze... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1048/04/JP/682

  W odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2004r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wy... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-282/04/CIP/03

  Podstawową działalnością podatnika jest świadczenie usług paramedycznych, które do 30 kwietnia 2004r. opodatkowane były 22% stawką podatku od towarów i usług. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-35/2004

  W odpowiedzi na pismo Ośrodka z dnia 19.05.2004 r., znak: (...), w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-104/127/04

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54 poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 doustawy. W wykazie tym nie wymieniono usług o symbolu PKWiU 93.04.10, co oznacza iżświadczone przez Panią usługi ni... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-76/3237/BT/04

  Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie złożonym w Urzędzie dnia 13 maja 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje: Zgodnie z ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/20/2004

  Na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2004 r. dotyczące opodatkowania usług paramedycznych informuję, iż ustawa o podatku od towarów i usług przy określeniu stawek podatku VAT po... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/17/2004

  Podatnik wniósł zapytanie czy w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi paramedyczne (rehabilitacyjne) mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT? W piśmie podatnik podał dla tych usług symbol PKWiU 85.14.13. Jednakże nie dołącz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-20/04

  Z treści złożonego pisma wynika, iż od 1 listopada 2003 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą – Gabinet Naturoterapii świadcząc usługi w zakresie „wspomagania leczenia schorzeń metodami naturalnymi, profilaktyka”. Przychody uzyskane w 2003 r. z tytułu świadczenia ww. usług op... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-32/PP/443-9/4/AP

  Działalność Podatnika została zaklasyfikowana, zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi – Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych, do grupowania PKWiU 85.14.13-00.00 “Usługi fizykoterapeutów i innych osób zajmujących się usługami paramedycznymi”. Na pod... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-4/04/MK

  Działając na podstawie przepisów art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosk... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/11/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia, w trybie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz.926 ze zm.), informuję: Usługi paramed... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-2/04/ACz

  Zgodnie z opinią klasyfikacyjną wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (pismo z dnia 26.11.2003 r. Nr OISK-5672/KU-689/14-8522/03) usługi świadczone przez podatnika - polegające na przewozie osób niepełnosprawnych specjalnie przygot... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US2435-PP-443-1-3-04-GW

  W odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2004 r. (data wpływu: 14.01.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 4.02.2004 r. w sprawie opodatkowania działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego – działalność paramedyczna Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żorach na podstawie art. 14a ustawy z dnia 2... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-93/03

  W odpowiedzi na pismo z dnia 19.08.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 22.09.2003 r. oraz w nawiązaniu do pisma tut. Urzędu Skarbowego z dnia 22 lipca 2003 r. Nr US.III/443-74/03, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja... Czytaj więcej >