logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

  • wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1740/04

    Przedmiotem skargi kasacyjnej C Gryfice S. A. z siedzibą w Gryficach jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 marca. 2004 r. sygn. akt SA/Sz 2115/02. Wyrokiem tym oddalono skargi C na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 29 sierpnia 2002 r. Nr PP.1.22-4408/60/2... Czytaj więcej >
  • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.FL.005-88/04/JL

    W myśl art. 3 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86, poz. 959 poz. ze zm./ obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W przedstawionej sprawie czynnością cywilnoprawną jest umowa sprzedaży rzeczy oznaczony... Czytaj więcej >