logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-21/07/ZG

  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacj... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI/415/1/9/07

  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2007 r. (data wpływu 13.02.... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NS/PP/44071/15/06

  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu zażalenia Pana B na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 28 listopada 200... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/443-22/06

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 października 2006 r. (data wpływu: 9 października 2006 r.) uzupełnionego pismem w dniu 21 grudnia 2006 r. o ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/06/HM

  P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 , art. 217 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity / Dz.U Nr. 8 poz. 60 z 2005 r. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu si... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-67/06/V13

  W dniu 31-07-2006 r. wpłynął do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu pisemny wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego tj. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)Według ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/PO/443/7/06/DM

  W dniu 24.02.2006r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wysokości stawki podatku VAT przy usługach w zakresie usuwania śniegu. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu prac wysokościowych, w tym na usuwaniu śniegu z dachów budynków. Zapytan... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-63a/06/ABS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 24.02.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-63b/06/ABS

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 24.02.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-14/06/29245

  POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak PG/18/01/2006 z dnia12.01.2006 r. w sprawie ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/27/PP1/443/17/06

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25.01.2006 r., dotyczącego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-30/14a/06/DB

  Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na gospodarce odpadami. W specyfice przetargowej do przetargu na utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy oraz prowadzenie prac w ramach Akcji Czysta ... dotyczącego prac porządkowych - oczyszczania gminnyc... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405 UPP-443/2/2006/AJ

  POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika o interpretację z zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/402/432/05

  W dniu 28.10.2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 05.12.2005 r. (data doręczenia 09.12.2005 r.) organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnie... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PP/4430-30/05

  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a par. 1, 3, 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 2 pkt 1, 9, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt 4, ust. 2, 3, 4, art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/67/AK/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 § 1, art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 05.09.2005r (data wpływu do Urzędu 07.09.2005r)... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/33/2005/OG/005/140/PP1/2005

  W dniu 18 sierpnia 2005 r. podatniczka wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie określenia stawki podatku od towarów i usług na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz oczyszczanie i odśnieżanie ulic i placów, porządkowa... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-PP/443-75/O/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Pani ...z dnia 29.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-PP/443-76/O/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 29.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-59-1-2/05

  Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 15 marca 2005 r. o... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/PP/443/18/2005/BM

  Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wniosku ustalono, iż spółka wykonuje usługi polegające na bieżącym utrzymaniu wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych ulic oraz uzupełnianiu brakujących lub wymianie uszkodzonych krat wpustowych na drogach publicznych. Na wykonani... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-12/MGA/05

  Dnia 20 stycznia 2005r. P. XXXXX złożył w trybie art.14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług porządkowych... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/005/2/765/04

  dotyczy: pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem nr P.P.443-19/04 z dnia 03.06.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług ogrodniczych oraz w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów. Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - O... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2427/04/CIP

  Stan faktyczny Podatnik zajmuje się administracja i obsługą cmentarzy. Za wykonywanie tych czynności pobiera opłatę zwaną „opłatą za wykopanie grobu”, która nie stanowi stałej kwoty. Parafia za powyższe usługi nie wystawia rachunków, lecz jedynie poświadczenia wniesienia opłaty ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/124/04

  Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług został określony w art. 19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 65 poz. 535) i w stosunku do usług wymienionych w piśmie powstaje on w sposób jak niżej:1) usługi w zakresie wykonywania prac porządkowych wewn... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.06.VAT-443/560/04/EG

  Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr.137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik wykonuje usługi w zakresie utrzymywania i zagospodarowania terenów zi... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430/198/2004

  Z mocy zapisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu preferencyjną 7% stawką podatku od towarów i usług podlegają towary i usługi wymienione w załączniku Nr 3 do tej ustawy. W poz. 153 tego załącznika zostały w... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.PP.443/35/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2004r. (uzupełnione w dniu 20.08.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: W przypadku świadczenia usług bardzo... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/107/2004

  W odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 12-07-2004r (data wpływu do tut.Organu 13-07-2004r – znak Nk-15/2004) informuje, że zgodnie z art. 146 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz.535) do dnia 30.04.2008r. usługi związane z rolnictwem s... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/342/2004/IW

  AD. 1. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 97 poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi w zakresie zarządz... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-37/ZP/443-72/04/KO

  Dla podanego we wniosku symbolu PKWiU 90.00.30, zgodnie z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ właściwa stawka podatku VAT wynosi 7%.Udzielając powyższych wyjaśnień Urząd przyjął wskazany przez podatnika symbol ... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/2F/415-03/04

  W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004r (otrzymano dnia 28.06.2004r), zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów osiąganych z tytułu świadczenia usług sprzątania tradyc... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IV-443/ 06 /2004/Vat

  Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. Pod poz.153 w/w załącznika wymienione są usługi w zakresie gospodarki ściekami ora... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-10/04

  W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy na mocy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia w zakresie podatku od... Czytaj więcej >