logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-14/07/42-17/AF

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2007r. uzupełniony pismem z dnia 07.05.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT1/443-1/07/41-16/MK

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2007r. (uzupełniony pismem z dnia 20.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i s... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-3/4430-675/VAT/06/TK

  W dniu 21 marca 2006 r. (data wpływu) Strona zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z treści wniosku wynika, że Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się świadcz... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/06/KR

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.02.2006 r. w sprawie opodatkowania podatkiem ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/303/05/AJ

  Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczą... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/2/2006

  POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-5/EG/06

  Strona przedstawiła następujący stan faktyczny:Przedmiotem działalności gospodarczej jest produkcja filmów i nagrań wideo sklasyfikowanych wg. PKWiU pod symbolem 92.11. Spółka będzie realizowała program dla Telewizji p.t .\" D.\" ; jest to quiz, w którym należy odgadnąć kto jest go... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421AV/443-38/Dec/DL/06

  Pismem z dn. 11.10.2005r. strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z pytaniem o wysokość stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi związane z montażem programu telewizyjnego (nie reklamy) oraz usługi dotyczące kręcenia zdjęć do pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-80/05/80/OS

  Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podatnik w ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz spółki produkującej i/lub emitującej programy telewizyjne usługi reportersko-dziennikarskie w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, spraw... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-229/2005/RW

  Zgodnie z treścią art. 29 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm. ), podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczen... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/59/2005

  P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.09.2005r. (data wpływu 07.09.2005r.) Firmy: T. K. \"P.-A.\" s.c. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie ... Czytaj więcej >
 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/119/05

  DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pani zażalenia z dnia 21.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik z dnia 27.06.2005 r. nr PP 443/49/05/ZM w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towaró... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/92/05

  We wniosku podano : \"Posiadam umowę z telewizją publiczną TVP3 na realizację zdjęć telewizyjnych - operator kamery oraz opracowania dziennikarskie wraz z przeniesieniem praw autorskich (nie jestem producentem programów realizowanych przez TVP).\" Podano również symbol pod jakim sklasyfiko... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-43/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację prze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1/186/239/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2005 r., który wp... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-50/22384/05/115777/106/124/CzW

  POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 10.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do za... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-1/MWR/05

  Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrze... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-0008/05

  POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz.926 z poźn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2005r. ( data wpływu 25.01.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/254/04/2005/MK

  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w piśmie z dnia 24.11.2004r. wynika, iż Strona jest współpracownikiem Telewizji i na podstawie umowy o dzieło wykonuje prace montażowe cyklicznych programów telewizyjnych. Podatnik stwierdza, iż świadczone przez niego usługi są zwolnio... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-116/MWR/04

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr137, poz. 926 ze zm.), udziela odpowiedzi na pana pismo z dnia 13.12.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących symbolu PKWiU oraz sta... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2263/04/CIP/01

  Stan faktyczny: W ramach umowy o dzieło podatnik świadczy usługi w zakresie reżyserowania: filmów telewizyjnych typu „telenowela”, zaklasyfikowanych przez podatnika do grupowania PKWiU ex 92; filmów reklamowo-promocyjnych. Wykonanie w/w umów wiąże się z przekazaniem praw autorskich... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-119/04/1

  W odpowiedzi na pismo złożone w tut. Organie podatkowym w dniu 17.09.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na... Czytaj więcej >