logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

 • decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-8/06/EN

  DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 8 ust.3, art. 27 ust.2 pkt 3 lit. c), art. 27 ust.3 pkt 2 w związku z art. 27 ust.4 pkt 3... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-126/2006/LŚ

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-114/TZ-141/06/AB

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.06.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06/24/JB/34345

  W dniu 07.02.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismem z dnia 15.02.2006r. Naczelnik tut. Urzędu wezwał Podatnika do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Wniosek... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/353-244/05/AO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.09.2005r. ( data wpływu do tut. organu 30.09.2005r., uzupełniony w dniu 14.10.2005r.), w sprawie udzielenia pisemn... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-12/05

  POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku Pana X o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/86/79/05

  Z treści wniosku wynika, że Spółka współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym na podstawie zawartego porozumienia, w oparciu o które ubezpieczyciel zleca spółce wykonanie czynności pomocniczych obejmujących sporządzenie na drukach towarzystwa ubezpieczeniowego protokołu oględzin, pr... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/22/2005/kk

  W dniu 14 lutego 2005r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 7 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny przedstawiony we wniosk... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/VP/443-35/05/BO

  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2005r. (data wpływu 22.02.2005r.) uzupełnionego 11.03.2005r. (data wpływu 15... Czytaj więcej >
 • postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 0090/1-8/05

  Podatnik informuje, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług sklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu jako \"Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny z wyłączeniem wyceny nieruchomości\" o symbolu PKWiU 74.87.14.Ponadto w piśmie Strona informuje,... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BPI/443-56/04

  Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Zgodnie... Czytaj więcej >
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-9/04

  W ramach działalności gospodarczej podatnik świadczy usługi: a) wycena lokali mieszkalnych wraz z gruntem, lasów, drzew, rolnych nieruchomości gruntowych wraz z ich częściami składowymi (budynki, budowle, zadrzewienia śródpolne, urządzenia) PKWiU 70.31.11.-00b) wycenia działek budowla... Czytaj więcej >